Aktuálně

2.6.2023 Do složky Motýlci byly vloženy nové příspěvky.

Akce na červen

ČERVEN 2023

1.6. Den dětí 

5.6. Motýlci a Žabky Dopravní hřiště 

        Koťata a Berušky – plavání

7.6. Koťata a Berušky Dopravní hřiště

8.6. Koťata a Berušky plavání

12.6. Školní výlet, ZOO Ostrava (informace budou včas na nástěnce u vchodu do MŠ)

20.6. Rozloučení s předškoláky, 15,15 hod. Jen pro děti odcházející do ZŠ,  akce pro rodiče.

27.6. Konec školního roku, zábavná akce na školní zahradě.

30.6. Ukončení školního roku 2022-2023

1.7. – 31.7. Prázdninový provoz

22.5.2023 Seznam přijatých dětí do mateřské školy Hálkova 12 Mohelnice k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024

Vážení rodiče.

K zápisu s žádostí o přijetí do Mateřské školy Mohelnice, Hálkova 12 k předškolnímu vzdělávání pro rok 2023/2024 se dostavilo 85 žadatelů. K dnešnímu dni bylo přijato 43 uchazečů.

ředitelka MŠ Iveta Pelikánová

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024 najdete ZDE

16.5. 2023 informace o zápisu k předškolnímu vzdělávání pro děti z Ukrajiny.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) najdete ZDE.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – ukrajinsky najdete ZDE.

28.4.2023 Provoz MŠ o letních prázdninách 2023

PROVOZ MŠ V PRŮBĚHU LETNÍCH PRÁZDNIN (červenec, srpen 2023).
Vážení rodiče, věnujte pozornost důležitému oznámení. Po dohodě se zřizovatelem města Mohelnice Vám oznamuji, že o hlavních letních prázdninách budou k docházce do MŠ přednostně přijaty pouze děti zaměstnaných rodičů. K tomuto opatření přistupujeme v souvislosti s rekonstrukčními pracemi a opravami, které budou o hlavních prázdninách probíhat.
Děkuji za pochopení Pelikánová ředitelka školy
 
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2023 ČERVENEC:
PROVOZ V MŠ od 1.7. 31.7.2023,
úplata (školné) za tento měsíc činí 400, SRPEN: MŠ UZAVŘENA OD 1.8. 25.8.2023, úplata (školné) nebude strháváno z účtu. Dle potřeby je možnost umístit dítě v MŠ na Zámečku. Zajišťují si zákonní zástupci sami (termín závazných přihlášek od 1.6. do 16.6.2023).
PROVOZ V MŠ od 28.8. 31.8.2023, úplata (školné) bude hrazeno poměrnou částkou 60, .

23.4. Vernisáž

Město Mohelnice vyhlásilo výtvarnou soutěž k příležitosti 750 let města Mohelnice. Zapojily se paní učitelky s dětmi a někteří rodiče a tak jsme 18.4.2023 uspořádali vernisáž. Na všechny zúčastněné čekalo vystoupení školního pěveckého sboru Holubičky a pódiové vystoupení Šmpoulové, se kterým se naše škola prezentovala nedávno na soutěži Zábřežská Mateřina. Nechybělo ani občerstvení, které připravily paní učitelky. Do poroty jsme pozvali místostarostku paní Kubíčková, vedoucí školského oddělení ing. Pechová, bývalou ředitelku MŠ paní Sorbiovou a bývalé učitelky paní uč. Hamplovou a Maschkovou. Porota vybrala některé z prací, ty pak budou naši MŠ reprezentovat na Mikroregionech Mohelnice.

30..3.2023 Vyhlášení zápisu děti k předškolnímu vzdělávání.

Ředitelky mateřských škol v Mohelnici vyhlašují

Z Á P I S

dětí do mateřských škol

pro školní rok 2023/2024

Ředitelky mateřských škol v Mohelnici v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašují termín a místo pro zápis dětí do mateřských škol.

 

Zápis se bude konat na těchto mateřských školách:

    MŠ Mohelnice, Hálkova 12                     2. – 4. května 2023               9:00 – 11:30 a 12:00 – 15:00 hod.

    MŠ Mohelnice, Na Zámečku 10             2. – 4. května 2023               9:00 – 11:30 a 12:00 – 15:00 hod.

 

Zapsány budou děti ve věku od 3 do 6 let. Mohou být zapsány i ty děti, které během školního roku 2023/2024 dovrší 3 let.

Nárok na přednostní přijetí mají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku uplatněný při zápise v termínu 2. – 4. května 2023, které mají trvalý pobyt v Mohelnici nebo v obcích ve správním obvodu města, které jsou vyčleněny jako spádové školské obvody.

V případě, že rodiče (pěstouni, zákonní zástupci) dítě v uvedeném termínu nezapíší, nemusí být dítě v pozdějším termínu zapsáno.

K zápisu donesou rodiče (pěstouni, zákonní zástupci) rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, potvrzení o řádném očkování a žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Žádost a lékařské potvrzení je k dispozici na webových stránkách MŠ, v MŠ nebo na podatelně Městského úřadu Mohelnice.

Pro děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2023 předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

 • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání pro děti z Ukrajiny  bude probíhat 7.6.2023 od 9,00 do 11,30 hodin.

20.3.2023

Vážení rodiče a přátelé naší MŠ, zveme vás na jarní úklid školní zahrady 🙂

20.3.2023

Do složky Dokumenty pro rodiče byl vložen nový dokument Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023 – 2024.

Možno rozkliknout ZDE

Plán akcí na březen 2023

8.3.   MKC Mohelnice, pohádka S čerty nejsou žádné žerty, v 10,00hod.

9.3.   Žabky v knihovně Mohelnice

13.3.   Berušky návštěva knihovny v Mohelnici.

14.3.   Třída Berušky cvičí v tělocvičně ZŠ Mlýnská v budově Masarykova.

14.3. Koťata návštěva knihovny v Mohelnici

15.3.   Předškoláci ze třídy Berušky se zúčastní ukázkové hodiny v ZŠ Mlýnská. Předškoláci z Koťat se zúčastní ukázkové hodiny na ZŠ Masarykova. Ukázková hodina bude probíhat v dopoledních hodinách.

15.3.  Motýlci v knihovně Mohelnice

16.3.   Předškoláci z Koťat se zúčastní ukázkové hodiny v ZŠ Mlýnská, předškoláci z Berušek v ZŠ Masarykova. Ukázková hodina bude probíhat v dopoledních hodinách.

22.3.  Brigáda na školní zahradě.

30.3.   Mateřinka Zábřeh – pódiová vystoupení. Naše MŠ se jako každoročně opět zúčastní. Pokyny obdrží rodiče vystupujících dětí s dostatečným předstihem od paní uč. Polákové.

16.3.2023

Do třídy Berušky byly přidány nové fotografie.

9.3.2023

Úspěšně se nám rozjíždí výzva „Čteme dětem“. Mezi prvními byla babička Jiřinka D. Přišla za námi z Penzionu pro seniory na ulici Medkové v Mohelnici. Přečetla z knihy Jiřího Kahouna Kamarádi v kožíšku. Děti byly nadšené!!! Moc se v naší školce těšíme na další čtenáře :-).

9.3.2023

Do třídy Motýlci byly vloženy nové fotografie.

Byly vloženy nové fotografie do třídy Berušky.

4.3.2023 Akce MAS Mohelnicko

Mohelnická čtenářská šifra, Akce Mas Mohelnicko ve spolupráci s Městskou  knihovnou  Mohelnice, další informace získáte ZDE

4.3.2023 Čteme dětem

Březen – měsíc knihy.

Vážené babičky, vážení dědečkové, popřípadě maminky a tatínkové. Chceme vás oslovit s výzvou „Čteme dětem“. Kdo z vás by měl zájem přečíst dětem po obědě před spaním, odpočinkem, relaxací pohádku nebo dětský příběh, přijďte mezi nás.

Je potřeba se předem telefonicky domluvit a to na čísle 704  151 537 nebo osobně u paní učitelky Bedřišky Dobrovolné, se kterou si domluvíte přesné datum a čas vaší návštěvy.

Těšíme se na vaši návštěvu, kolektiv MŠ.

21.2.2023 Důležitá informace

Vážení rodiče,

od 1.března musíme přistoupit ke zdražení stravy, a to o částku 1Kč.

K této změně přistupujeme z důvodu srovnání finančního limitu na nákup potravin,

abychom se dostali do souladu s novou vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování.

Děkujeme za pochopení

Iveta Pelikánová, ředitelka MŠ

15.2.2023

KNIHOBRANÍ LÍŠNICE 2023 podrobnosti rozklikněte ZDE

Jak to vlastně funguje klikněte ZDE

12.2.2023 Poslední lekce bruslení – KARNEVAL

Minulý týden v úterý jsme naposledy zavítali na zimní stadion do Šumperka. Rodiče připravili dětem masky a tak to na ledové ploše barvami jen hýřilo 🙂 Děkujeme rodičům za velkou účast a Drakům ze Šumperka slibujeme, že se za rok zase uvidíme 🙂

9.2.2023

Do seznamu akcí na měsíc únor 2023 byl vložen nový dokument Výtvarná soutěž. Prosíme rodiče o účast!!!

Plán akcí na březen 2023

8.3.   MKC Mohelnice, pohádka S čerty nejsou žádné žerty, v 10,00hod.

15.3.   Předškoláci ze třídy Berušky se zúčastní ukázkové hodiny v ZŠ Mlýnská. Předškoláci z Koťat se zúčastní ukázkové hodiny na ZŠ Masarykova. Ukázková hodina bude probíhat v dopoledních hodinách.

16.3.   Předškoláci z Koťat se zúčastní ukázkové hodiny v ZŠ Mlýnská, předškoláci z Berušek v ZŠ Masarykova. Ukázková hodina bude probíhat v dopoledních hodinách.

30.3.   Mateřinka Zábřeh – pódiová vystoupení. Naše MŠ se jako každoročně opět zúčastní. Pokyny obdrží rodiče vystupujících dětí s dostatečným předstihem od paní uč. Polákové.

Plán akcí na únor 2023

7.2.    5.Bruslení + karneval na ledě, zveme i rodiče, od 8,30hod. do 9,30hod. Místo –  Zimní stadion Šumperk. Zveme rodiče na poslední karnevalovou lekci bruslení.

7.2. Zahájení Výtvarné soutěže. Prosíme rodiče i zákonné zástupce dětí, zapojte se do výtvarné soutěže vyhlášené městem Mohelnice. Rozklikněte ZDE

8.2.    Beseda O školní zralosti s pracovnicemi Pedagogicko psychologické poradny. určeno pro pro rodiče a zákonné zástupce předškoláků. po besedě máte možnost konzultace s učitelkami jednotlivých tříd ( Beruška a Koťata). Začátek v 15,30hod., místo konání – třída Berušky. Srdečně vás zveme.

8.2.     Ukončení sbírky pro psí útulek v Mohelnici.

16.2.    Předání dárků pro psí útulek v Mohelnici

20.2.   Pirátská shov s papoušky, akce v MŠ, začátek v 8,50hod., cena 65,-Kč.

24.2. Masopustní karneval. Všechny třídy.

Během měsíce budou probíhat zkoušky sboru Holubičky, a nácvik programu na vystoupení Mateřina 2023.

Plán akcí na leden 2023

10.1.    1 .Bruslení, Zimní stadion Šumperk

10.1.   Pohádka v MŠ, Kykyryký, paní Burešová Přerov. Cena 60,-Kč.

17. 1.    2. Bruslení

24.1.     3. Bruslení

25.1.     Zahájení sbírky pro psí útulek v Mohelnici. pokud máte tu možnost a chcete přispět, noste do MŠ deky, ručníky, psí i kočičí konzervy. Nenoste prosím granule. Děkujeme.

31.1.      4. Bruslení

Během měsíce budou probíhat zkoušky sboru Holubičky a nácvik programu na vystoupení Mateřina 2023.

20.1.2023

Do záložky Motýlci byl přidán nový příspěvek.

20.1.2023

Do záložky Žabky byly přidány nové příspěvky.

Krok do roku 2023. Vyvěšeno 18.1.2023.

Nový rok 2023 jsme zahájili veselým pásmem pohádek „Kykyryký“, do kterého byly zapojeny děti jako malíři a herci. Pohádky se líbily nejenom dětem, ale potěšily i paní učitelky .

Aktuálně ze školky 🙂

10. ledna jsme opět začali se sportováním 🙂 zahájili jsme s předškoláky Školičku bruslení na zimním stadionu v Šumperku. Čeká nás pět lekcí, hned po první byli všichni nadšení. 🙂

Třídy

Berušky

Berušky

Ve středu 15.3. a ve čtvrtek 16.3.2023 jsme přijali pozvání do ZŠ Mlýnská. Měli jsme možnost vyzkoušet školní lavice, opravdové vyučování a potkat kamarády ze školky. Foto z budovy...
Detail
Žabky

Žabky

Když nemůžeme sportovat venku na sněhu a se sněhem, tak si vypomůžeme míči a v herně😃! Navštívili jsme výstavu v MUZEU s tematikou "Jak se žilo dříve v chalupách", kde si děti u
Detail
Koťátka

Koťátka

              Třídu Koťátek navštěvují dětí ve věku 5 let. Prostory, stejně jako materiální vybavení, jsou této věkové kateg...
Detail
Motýlci

Motýlci

Když děti donesou něco dobrého na zub, je ideální čas udělat si piknik 😊 https://www.mshalkova.cz/wp-content/uploads/2023/06/andy4.mp4   V naší školičce proběhl ...
Detail

Pro rodiče

CO SE DĚJE VE ŠKOLCE

strava a úplata

Mateřská škola Mohelnice, Hálkova 12
Od 1.9.2021 dochází k navýšení cen stravného a to z důvodu změn ve vyhlášce č.
107/2005 Sb., o školním stravování – upravují se finanční limity na nákup potravin,
které stanovuje příloha č. 2 vyhlášky o školním stravování.
Stravné pro děti mateřské školy platné od 1.9.2021
Věk od 3 – do 6 let
S – přesnídávka 10,-
P – polodenní 34,-
A – oběd + pitný režim 21,- + 3,-
/ – celodenní 42,-
B – svačinka 8,-
Věk nad 6 let a více
F – přesnídávka 10,-
O – polodenní 36,-
C – oběd + pitný režim 23,- + 3,-
V – celodenní 44,-
E – svačinka 8,-
——————————– —————————-
Blanka Linhartová VŠJ Iveta Pelikánová
ředitelka MŠ

Pro rodiče

DESATERO předškoláka

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

Dětský klub

Dětský klub

Milí rodiče, díky pokračujícím hygienickým opatřením jsme byli nuceni zatím Dětský klub neotvírat. O případné změně vás budeme informovat zde.

ik

Rádi přivítáme v naší mateřské škole děti se svými rodiči. Dětem je k dispozici celé vybavení třídy. Mohou si vyzkoušet všechny hračky, trampolínku, skluzavku, výtvarný materiál, didaktické pomůcky a navíc zkušené učitelky rády zodpoví rodičům na veškeré otázky týkající se předškolního vzdělávání. Poradí, jak připravit vaše dítě na vstup do mateřské školy. Děti si navíc pravidelným navštěvováním dětského klubu postupně přivyknou na nové prostředí.

Dětský klub je pro všechny děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu a teprve se na vstup do ní chystají.

Setkávat se pak budeme každé úterý vždy od 15,00 do 16,00 hodin.

MOC SE NA VÁS A VAŠE DĚTI TĚŠÍME.
Kolektiv MŠ Mohelnice

Jídelníček

Jídelníček

Jídelníček

12.6. – 16.6.2023

 

                      

Alergeny

Pondělí – výlet Zoo Ostrava

Přesnídávka

Koblihy s marmeládou

1M-pšeničná

          Oběd

                      

1M-pšeničná

Toust s máslem, plátkový sýr, šunkový salám, mrkev

7,1M-pšeničná

Svačina.

Pyré – ovoce, zelenina

                                                                                   Úterý

Přesnídávka

Chléb štýrský, pomazánka tvarohová se suš.rajčaty, okurek, mléko

7,1M-pšeničná

Oběd

Polévka mrkvová s kukuřicí

1M-pšeničná

Drůbeží játra na cibulce, dušená rýže s pohankou, salát, ovocný čaj

1M-pšeničná

Svačina

Houska, lučina, kedluben, mléko

7,1M-pšeničná

                                                                                Středa

Přesnídávka

Jogurt, marmeláda, piškoty, ovoce, ochucené mléko

7,3,1M-pšeničná

Oběd

Polévka fazolová smetanová

7,1M-pšeničná

Kuře na medu, šťouchané brambory s pažitkou, zel. obloha, sirup

1M-pšeničná

Svačina

Chléb třebovský, pomazánka špenátová, rajče, mléko

7,3,1M-pšeničná

                                                                              Čtvrtek 

Přesnídávka

Veka, pomazánka tvarohová s rybičkami, jarní cibulka, mléko

7,4,1M-pšeničná

 Oběd

Polévka brokolicovo – květáková

1M-pšeničná

Cizrna na paprice, těstovina, bylinkový čaj

7,1M-pšeničná

Svačina

Bavorská bageta, rama, strouhaný sýr, polníček, mléko

7,1M-pšeničná

                                                                                Pátek

Přesnídávka

Chléb březovský, pomazánka vaječná s mrkví, ředkvička, mléko

7,3,1M-pšeničná

Oběd

Polévka hovězí s jáhlemi a zeleninou

9,3,1M-pšeničná

Vepřové výpečky, kysané zelí, brambory, čaj s medem

1M-pšeničná

Svačina

Bagetka cizrnová, pomazánkové máslo s koprem, okurek,  mléko

7,1M-pšeničná

Obecně: Nápoje na pitný režim po celý den.

Kuchařka: Zabořilová H.

Vedoucí školní jídelny: Nepeřilová S.

Změna jídelního lístku vyhrazena.

         

Jídelníček

5.6. – 9.6.2023

 

                      

Alergeny

Pondělí

Přesnídávka

Chléb konzumní, pomazánka tvarohová s taveným sýrem, rajče, mléko

7,1M-pšeničná

          Oběd

Polévka kapustová s bramborem                               

1M-pšeničná

Zapečené těstoviny, salát, ovocný čaj

7,1M-pšeničná

Svačina.

Rohlík, pomazánka s ajvarem, okurek, mléko

7,1M-pšeničná

                                                                                   Úterý

Přesnídávka

Ovesná kaše s ovocem, jablko, bílá káva

7,1M-pšeničná

Oběd

Polévka zeleninová s vločkami

9,1M-pšeničná

Kuřecí kostky s petrželkou, brambory, zel.obloha, sirup

1M-pšeničná

Svačina

Chléb březovský, pomazánka liptovská, mrkev, mléko

7,1M-pšeničná

                                                                                Středa

Přesnídávka

Veka, pomazánka tutti-frutti, ovoce, mléko

9,7,3,1M-pšeničná

Oběd

Polévka čočková s bramborem

1M-pšeničná

Vepřový plátek na hořčici, bulgur, zel.obloha, mošt

10,1M-pšeničná

Svačina

Chléb Šuhaj, pomazánkové máslo s balkánským sýrem, rajče, mléko

7,1M-pšeničná

                                                                              Čtvrtek 

Přesnídávka

Chléb slovenský, pomazánka fazolová s lučinou, ledový salát, mléko

7,1M-pšeničná

 Oběd

Polévka květáková s vejci

3,1M-pšeničná

Filé pečené na másle, bramborová kaše, zel. obloha,čaj se sirupem

7,1M-pšeničná

Svačina

Banketka, pomazánka džemová, ovoce, mléko

7,1M-pšeničná

                                                                                Pátek

Přesnídávka

Kaiserka, pomazánka z olejovek, paprika, mléko

7,3,1M-pšeničná

Oběd

Slepičí vývar s drožďovými knedlíčky

9,3,1M-pšeničná

Kuřecí rizoto s rajčaty a paprikami, strouhaný sýr, okurek steril., čaj

7,1M-pšeničná

Svačina

Chléb třebovský, pomazánkové máslo s tvarohem a pažitkou, mrkev, mléko

7,1M-pšeničná

Obecně: Nápoje na pitný režim po celý den.

Kuchařka: Zabořilová H.

Vedoucí školní jídelny: Nepeřilová S.

Změna jídelního lístku vyhrazena.

         

Jídelníček

29.5. – 2.6.2023

 

                      

Alergeny

Pondělí

Přesnídávka

Makovka, jogurt bílý, jahodový přeliv, ochucené mléko

7,3,1M-pšeničná

          Oběd

Polévka krupicová s vejcem                                     

3,1M-pšeničná

Zapečené brambory s brokolicí a květákem v sýrové omáčce, rajče, čaj

7,3,1M-pšeničná

Svačina.

Veka, pomazánka tvarohová s pečenou mrkví, jablko, mléko

7,1M-pšeničná

                                                                                   Úterý

Přesnídávka

Chléb, rybičky v tomatě se strouhaným sýrem, kedluben, mléko

7,4,1M-pšeničná

Oběd

Polévka hrachová se zeleninou

1M-pšeničná

Masová směs (krutí, kuřecí) po čínsku, instantní nudle, čaj s medem

3,1M-pšeničná

Svačina

Chléb toustový, pomazánka tvarohová s pórkem, paprika, mléko

7,1M-pšeničná

                                                                                Středa

Přesnídávka

Chléb, pomazánka drožďová s vajíčkem, okurek, mléko

7,3,1M-pšeničná

Oběd

Polévka z kysaného zelí

7,1M-pšeničná

Vepřový plátek na bylinkách, brambory, zeleninová obloha, ovocný čaj

1M-pšeničná

Svačina

Bavorská bageta, pomazánka falešný humr, polníček, mléko

9,7,1M-pšeničná

                                                                              Čtvrtek 

Přesnídávka

Pohanková kaše kakaová, ovoce, ochucené mléko

7,1M-pšeničná

 Oběd

Polévka slepičí s písmenky

1M-pšeničná

Kuřecí maso v rajčatové omáčce, špagety, strouhaný sýr, tvarohová tyč.,

mojito

7,1M-pšeničná

Svačina

Chléb, pomazánka zeleninová s česnekem, mrkev, mléko

7,1M-pšeničná

                                                                                Pátek

Přesnídávka

Chléb, pomazánka hovězí, paprika, mléko

7,3,1M-pšeničná

Oběd

Polévka kedlubnová s bramborem

1M-pšeničná

Hovězí mexický guláš, rýže, čaj se sirupem

1M-pšeničná

Svačina

Veka, pomazánka jáhlová se zeleninou, ředkvička, mléko

7,1M-pšeničná

Obecně: Nápoje na pitný režim po celý den.

Kuchařka: Zabořilová H.

Vedoucí školní jídelny: Nepeřilová S.

Změna jídelního lístku vyhrazena.

         

Jídelníček

22.5. – 26.5.2023  

 

                       Jídelníček na přání dětí z berušek

Alergeny

Pondělí

Přesnídávka

Chléb bramborový, pomazánka z olejovek, rajče, mléko

7,3,1M-pšeničná

          Oběd

Polévka rajská s ovesnými vločkami                                          

1M-pšeničná

Zeleninové rizoto, strouhaný sýr, mošt

7,1M-pšeničná

Svačina.

Kaiserka, pomazánkové máslo s taveným sýrem, okurek, mléko

7,1M-pšeničná

                                                                                   Úterý

Přesnídávka

Přesnídávka, rohlík, ovocný čaj

1M-pšeničná

Oběd

Polévka cizrnová se zeleninou

1M-pšeničná

Sekaná pečeně, šťouchané brambory, kompot hruškový, sirup

7,3,1M-pšeničná

Svačina

Houska, pomazánka vajíčková s jarní cibulkou, paprika, mléko

7,3,1M-pšeničná

                                                                                Středa

Přesnídávka

Vícezrnný rohlík, pomazánka z ředkviček, ledový salát, mléko

7,1M-pšeničná

Oběd

Polévka mrkvová s bramborem

1M-pšeničná

Krutí na česneku, dušená rýže s pohankou, ovocný čaj

1M-pšeničná

Svačina

Chléb třebovský, cizrnová pomazánka s kakaem, ovoce, mléko

7,1M-pšeničná

                                                                              Čtvrtek 

Přesnídávka

Štýrský chléb, pomazánka z červené řepy, okurek, mléko

7,3,1M-pšeničná

 Oběd

Polévka hrášková s rýží

1M-pšeničná

Svíčková na smetaně, kynutý knedlík, ovocný čaj

9,7,3,1M-pšeničná

Svačina

Veka, pomazánka z krabích tyčinek, rajče, mléko

7,4,1M-pšeničná

                                                                                Pátek

Přesnídávka

Březovský chléb, pomazánka fazolová se sýrem, kedluben, mléko

7,1M-pšeničná

Oběd

Vývar slepičí s těstovinou

3,1M-pšeničná

Ryba se sluneč.semínky, bramborová kaše, zelenin.obloha,čaj

7,1M-pšeničná

Svačina

Bagetka, pomazánka česneková, ovoce, mléko

7,1M-pšeničná

Obecně: Nápoje na pitný režim po celý den.

Kuchařka: Zabořilová H.

Vedoucí školní jídelny: Nepeřilová S.

Změna jídelního lístku vyhrazena.