Materiály pro distanční výuku pro Berušky najdete ve třídě BERUŠKY .
Důležité upozornění
Od 2.11.2020 (po podzimních prázdninách) bude mateřská škola fungovat v běžném režimu.
Docházka dětí do MŠ bude založena na dobrovolnosti, tzn.: Rodiče na mateřské, rodičovské dovolené nebo rodiče, kteří jsou se starším sourozencem dítěte doma se dle vlastního uvážení rozhodnou, zda budou MŠ navštěvovat. U dětí s povinnou předškolní docházkou nebude po dobu nezbytně nutnou vyžadován omluvný list (vzdělávání bude zároveň probíhat i distančně).
Omlouvání a nahlašování dětí k docházce se řídí stanovenými pravidly dle Školního řádu.
Děkuji Pelikánová
ředitelka školy

POZOR

OD 26.10. DO 30.10.2020 JE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA!

Krásné fotky máte v Beruškách 🙂

Info Motýlci

Dne 7.10.2020 od 15,30 do 16,15 hodin proběhne pro další zmocněné osoby otisk prstu do systému SAFY. Prosím o maximální účast. Pokud nebudete moci přijít, domluvíme se individuálně. Děkuji Alena H.

Info Koťátka

Poslední kolo načítání otisků do systému Safy proběhne v pondělí 12. 10. 2020 od 14:00 do 15:30. kdo ještě nemá načtený otisk, prosíme, dostavte se. Ostatní bude dále řešeno individuálně, s ohledem na naše časové a provozní možnosti J.

Pár fotek najdete i v Žabičkách a Motýlech.
Nové fotky si prohlédnete ve třídě Koťátek.
Vážení rodiče, seznamte se s novým bezpečnostním systémem SAFY Bezpečná škola, který byl instalován v průběhu letních prázdnin v naší MŠ. Kliknětě na odkaz v hlavní liště – Pro rodiče.
Děkuji Pelikánová ředitelka školy

INFO pro Berušky najdete klikem na odkaz Třídy a na obrázek Berušky.

INFO pro Koťata najdete kliknutím na odkaz Třídy a na obrázek kotěte. 🙂

ZVEME VÁS NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KTERÉ SE BUDOU KONAT:

 • VE ČTVRTEK 10. 9. 2020 OD 16:00 HOD. VE TŘÍDĚ MOTÝLKŮ A KOŤÁTEK.
 • V ÚTERÝ 8. 9. 2020 OD 16:00 HOD. VE TŘÍDĚ ŽABIČEK .
 • V ÚTERÝ 15.9. 2020 OD 16.HODIN VE TŘÍDĚ BERUŠKY.

DOPORUČUJEME SE SCHŮZKY ZÚČASTNIT, MIMO JINÉ BUDOU POSKYTNUTY INFORMACE O NOVÉM ZABEZPEČOVACÍM SYSTÉMU MŠ, O PODMÍNKÁCH POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, (TŘÍDA KOŤÁTEK A BERUŠEK), AJ.  PROSÍME, ZAJISTĚTE SI HLÍDÁNÍ DĚTÍ, DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA VÁS J.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PŘED VSTUPEM DO MŠ

( prevence před nákazou covid – 19)

 • Před vstupem do budovy použije doprovázející osoba desinfekci.
 • Do MŠ doprovází dítě pouze jedna oprávněná osoba, která se v prostorách pohybuje vždy v roušce a pouze nezbytně nutnou dobu.
 • Do Mš mohou nastoupit děti jen zcela zdravé, bez příznaků respiračních onemocnění (kašel, rýma, teplota). V případě, že dítě trpí alergií, nastoupí jen v případě, že doloží lékařské potvrzení, že je léčeno alerkologem, protože jeho projevy mohou být zaměněny za příznaky respiračních chorob.
 • Před vstupem do třídy předá zákonný zástupce dítěte informaci o naměřené teplotě dítěte doma.
 • Po přezutí a převlečení si musí každé dítě při vstupu do třídy důkladně umýt ruce vodou a desinfekčním mýdlem.
 • Zákonný zástupce předá dítě učitelce v šatně, nebude vstupovat do třídy.
 • Nedávejte dětem do třídy hračky či jiné předměty, nenoste dětem sladkosti.
 • Dejte dětem do skříněk dostatek vhodného oblečení a obuvi, většinu času budou trávit venku v areálu MŠ.
 • Dejte dětem do skříněk 2 ks roušek pro případ, kdyby se vyskytlo podezdření z nákazy.
 • Dávejte děti do MŠ jen na nezbytně nutnou dobu a hned

po skončení v zaměstnání si je vyzvedávejte.

 • Při oznámení z podezdření nákazy je potřeba okamžitě v co nejkratší době dítě vyzvednout z MŠ.

Pelikánová ředitelka školy

OPATŘENÍ PŘED VSTUPEM DO BUDOVY

 • POUŽÍT DESINFEKCI – doprovázející osoba
 • NASADIT ROUŠKU – doprovázející osoba
 • DÍTĚ DOPROVÁZÍ POUZE JEDNA OPRÁVNĚNÁ OSOBA
 • V BUDOVĚ SE POHYBUJTE JEN NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU
 • ZÁKAZ VSTUPU OSOB S PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
 • ZÁKAZ VSTUPU CIZÍM OSOBÁM (použijte zvonek)

OPATŘENÍ PŘED VSTUPEM DO TŘÍDY

 • DÍTĚ PŘEDÁVEJTE UČITELCE V ŠATNĚ, NEVSTUPUJTE DO TŘÍDY
 • PODEJTE INFORMACI O NAMĚŘENÉ TEPLOTĚ
 • PŘI VSTUPU DO TŘÍDY SI DÍTĚ DŮKLADNĚ UMYJE RUCE
 • NEDÁVEJTE DĚTEM DO TŘÍDY HRAČKY ČI JINÉ PŘEDMĚTY
 • DEJTE DĚTEM DO SKŘÍNĚK DOSTATEK OBLEČENÍ NA POBYT VENKU
 • DEJTE DĚTEM DO SKŘÍNĚK ALESPOŇ 2 KS ROUŠEK

 

 

Dokumenty – přílohy

Vyvěšeny nové dokumenty

Stravné Stravné

Čestné prohlášení Stahuj

Očkování, čestné prohlášení Stahuj

Zápis opatření Stahuj

Kritéria přijímání děti  Stahuj

Žádost o přijetí dítěte Stahuj

Návrh rozpočtu pro rok 2020

Střednědobý výhled rozpočet 2021-2022

Třídy

Berušky

Berušky

      podzim je tady... Berušky sběratelé Podzim se hlásí den ode dne víc, proto jsme se vydali na okraj Mohelnice na kaštanové hledá...
Detail
Žabky

Žabky

Info Motýlci Dne 7.10.2020 od 15,30 do 16,15 hodin proběhne pro další zmocněné osoby otisk prstu do systému SAFY. Prosím o maximální účast. Pokud nebudete moci přijít, domluvíme
Detail
Koťátka

Koťátka

  Info Koťátka Poslední kolo načítání otisků do systému Safy proběhne v pondělí 12. 10. 2020 od 14:00 do 15:30. kdo ještě nemá načtený otisk, prosíme, dostavte se. Ostat
Detail
Motýlci

Motýlci

    Vítejte u nás, motýlci. Všichni z této třídy jste nováčci, 16 dívek a 12 chlapců. Zasvěcovat do tajů naší školky vás bude paní učitelka Andrea a Jitka, ...
Detail

Pro rodiče

CO SE DĚJE VE ŠKOLCE

Vážení rodiče, seznamte se s novým bezpečnostním systémem SAFY Bezpečná škola, který byl instalován v průběhu letních prázdnin v naší MŠ.
Děkuji Pelikánová ředitelka školy

 Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás seznámit s efektivním řešením jak celodenně uzavřít budovu MŠ a současně umožnit vstup jen osobám oprávněným.  Docílíme toho, aby děti nebyly ve třídách rušeny opakovanou zvukovou signalizací domovního telefonu či zvonku.

Dle zkušeností jsou pedagogové od práce s dětmi odváděni v rozmezí až pěti hodin denně, a to z důvodu věnaování se identifikaci osob a otevírání vstupních dveří.

Nevyhovující bezpečnostní podmínky ve školních zařízeních, zjištěné inspekční činností (viz zpráva ČŠIG-4027/14-G2 a metodický pokyn MSMT1981/2015-1), iniciovaly vznik zcela nového bezpečnostního systému SAFY Bezpečná školka.

Návrh bezpečnostních opatření

Bezpečnostní opatření slouží k minimalizaci rizik nebo k omezení jejich negativního dopadu na chráněné aktivum. Je několik druhů bezpečnostních opatření. Jedním z nich jsou přístupové systémy. Ty jsou určeny pro objekty a prostory, kde je třeba zabránit vstupu neoprávněných osob, případně omezit vstup do určitých částí objektu.

Rozšířená varianta zajištění vstupních dveří formou jednotného číselného kódu, který je šířen pouhým sdělením, bez možnosti kontroly ze strany mateřské školy, je dnes již vysoce rizikovým řešením. Otevřené vstupní dveře, byť jen v době předání dětí, nelze považovat za přijatelné.

Specifický režim v MŠ vyžaduje specifické požadavky na přístupový systém!  Databáze oprávněných osob obsahuje jak údaje zaměstnanců, tak i pověřených osob, kterých bývá několik k jednomu dítěti. Nutná je aktualizace údajů těchto osob v závislosti na obměně žáků ve třídách, které souvisí s příchodem nových dětí a odchodem starších žáků do školy (v ročních intervalech). Všechny tyto aspekty zvyšují náročnost na přístupový systém – musí být snadno ovladatelný, uživatelsky přijatelný, musí umět přidělit práva vstupu pověřeným osobám, které jsou vázány na jedno nebo i více dětí, je nutná efektivní aktualizace databáze údajů.

Velkou měrou bezpečnost dětí zajišťuje budova samotná, a to pomocí kvalitního, celodenního a efektivního uzavření vstupních dveří. Toto řešení musí být funkční hlavně v TOP TIMES, kdy dochází k velké fluktuaci dospělých osob (předání dětí). Vhodnou volbou jsou přístupové systémy. Na českém trhu jich existuje velké množství, a proto je nutné jej vybírat s ohledem na specifika mateřských školek.

Specifika mateřských školek

Mateřské školky jsou oproti jiným školským zařízením specifické z několika důvodů:

 Dítě nechodí do školky samo, ale vždy s doprovodem.

 Důležitější je, že nechodí samo ze školky domů, a učitelky musí zajistit, aby dítě odváděla jenom pověřená osoba.

 Jedno dítě může mít více pověřených osob.

 Jedna pověřená osoba může být pro více dětí.

 Z pohledu bezpečnosti se nemohou o sebe děti postarat sami, je nutné mít někoho, kdo je ochrání (státní zástupce, učitelka, ředitelka apod.).

 Zodpovědnost za dítě přebírá mateřská školka.

Společnost COMFIS s.r.o., stojící za vznikem a vývojem bezpečnostního systému SAFY, čerpá z patnáctileté zkušenosti v oblasti přístupových a docházkových systémů. Navrhli systém přímo na míru potřebám mateřských škol, kde identifikace uživatele probíhá pomoci ID karty (čipu), nebo pomocí otisku prstu (šablony, která po zpracování matematickými operacemi není volně čitelná a nelze zpětně rekonstruovat v otisk), případně kombinací těchto dvou identifikačních prvků. Jedná se o flexibilní řešení a jen na Vás záleží, jakou variantu zvolíte.

Pokud hovoříme o biometrii, měla by být uvedena přesná klasifikace biometrického údaje jako takového. Evropský právní předpis (GDPR) nově nastavuje ochranu osobních údajů mj. právě z důvodu proměn a rychlého rozvoje technologií a upravuje zpracování biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzických osob.

Biometrická šablona (template) a její zpracování za účelem identifikace osoby je považována za zpracování zvláštní kategorie osobního údaje, nikoli citlivého. Šablonu otisku (template) nelze nikdy zpětně v obraz otisku prstu zrekonstruovat! Není to vůbec technicky možné

Velkou výhodou vlastního přístupu v podobě otisku prstu (šablony) je, že nelze ZAPOMENOUT, ZTRATIT, ZNEUŽÍT a je vždy při ruce.  Tímto způsobem rodiče spolupracují na zajištění bezpečného prostředí pro své děti v mnoha mateřských školách po celé ČR (Praha, Hradec Králové, Hodonín, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Jaroměř, Staré Město, Nové Město nad Metují, Šumperk………a mnoho dalších).

Zabezpečení osobních dat

 • data se nachází pouze v řídící jednotce umístěné v mateřské škole, data se neimportují, nejsou uložena ve snímačích otisků prstů ani nikde jinde v počítačové síti
 • data jsou šifrována pomocí 256bitového klíče
 • v případě odcizení celé řídící jednotky jsou data nečitelná

 

 

Příklad hashe (šablona otisku před uložením v systému, zpracovaná matematickou operací do číselného vyjádření) S/9TUzIxAAACvL8ECAUHCc7QAAAavWkBAAAAgmERZLzhAB4PLgBaAPyyKQDzAGMPFwCCvJYPUgBHAMQLTbxBAVcIqgB0ABqzIgCkAHEOSAAYvaMP6AC7AFwPFrwLAeEO0wCHAJGwcwCBAI0PnQBlvAoPnQBZAEsPUrwpAX0N8AA5AJ+z2r+Lf7OjNY9dS3JzfoQTR4LrqbseA0eDuvhqd4nL7N4Xt8t7toNFPwaP/HdPEyprVZuGh0tPb4NeByVDf4C3Z7+PmgctQ1YLloXXA2aPLLCXgdMP4/+SAw1HRCr736sfZgeFO1r/P3gBIOwBA3Mb0AgAsSPM/UfZEQBwKAn/OlZO3EoEAKYpDPYFAiotD1gQAGnqDMOK/8P//sDDPsFurQFNNAP+YAVC/fjBWwgARTvDRMKBBwDXRBrBBVAEvFRLBlTAD8UmVlEfbf5XwGDAAKHgF8E1EwAgp/

 

Ukázka zápisu osobního údaje oprávněné osoby v ŘJ SAFY

Škola, coby správce osobních údajů, musí srozumitelnou formou splnit informační povinnost, vysvětlit potřebnost zabezpečovacího systému, poučit rodiče a jiné oprávněné osoby, jakým způsobem, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou, resp. mají být, osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude tyto osobní údaje zpracovávat, komu budou zpřístupněny, po jakou dobu budou osobní údaje zpracovávány, atd.

Školka pořizující si elektronický bezpečnostní systém má nejen povinnost posoudit přiměřenost konkrétního řešení a rizika s ním spojená, ale také musí vhodně kombinovat bezpečnostní opatření a předem i průběžně posuzovat jeho účinnost ve vztahu ke sledovanému účelu.

Hlavním cílem bezpečnostních opatření je bezpečnost dětí. Zajistit jejich bezpečný pobyt ve školce (jak při hrách, tak i v rámci výchovných aktivit), zajistit jejich předání jen pověřeným osobám a zamezit nežádoucímu kontaktu s cizími lidmi. Na těchto opatřeních musí spolupracovat všechny zainteresované strany. Není možné, aby hlavní tíha zodpovědnosti byla jen na mateřských školkách. Častá praxe je taková, že školka má sice zaveden přístupový systém např. s kartou, ale rodiče si kartu půjčují mezi sebou, dochází i k předání neoprávněným osobám. Zodpovědnost je i na rodičích, kteří si musí položit otázku – chci, aby mé dítě bylo v bezpečí? Co pro to můžeme my sami udělat?

Tímto také žádáme rodiče o spolupráci a o odpovědnost nevpustit do budovy MŠ cizího člověka a dveře při průchodu bezpečně dovřít.

Děkujeme za spolupráci při zajištění bezpečného prostředí v mateřské škole Vašich dětí

Strava a úplata

Stravné pro děti MŠ platné od 1.9.2019:

Věk  3 – 6 let

S přesnídávka 7,-
P polodenní 30,-
A oběd+pit.rež. 2O,-+3,-
/ celodenní 36,-
B svačinka 6,-

Věk 7 let

F přesnídávka 7,-
O polodenní 32,-
C oběd+pit.rež. 22,-+3,-
V celodenní 38,-
E svačinka 6,-

 

Pro rodiče

ZVEME VÁS NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KTERÉ SE BUDOU KONAT:

 • VE ČTVRTEK 10. 9. 2020 OD 16:00 HOD. VE TŘÍDĚ MOTÝLKŮ A KOŤÁTEK.
 • V ÚTERÝ 8. 9. 2020 OD 16:00 HOD. VE TŘÍDĚ ŽABIČEK.
 • V ÚTERÝ 15.9.2020 VE TŘÍDĚ BERUŠKY.

DOPORUČUJEME SE SCHŮZKY ZÚČASTNIT, MIMO JINÉ BUDOU POSKYTNUTY INFORMACE O NOVÉM ZABEZPEČOVACÍM SYSTÉMU MŠ, O PODMÍNKÁCH POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, (TŘÍDA KOŤÁTEK A BERUŠEK), AJ.  PROSÍME, ZAJISTĚTE SI HLÍDÁNÍ DĚTÍ, DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA VÁS J.

DESATERO předškoláka

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla


Pro rodiče: dokumenty ke stažení

Přihláška stravování

Desatero předškoláka

Omluvenka předškoláka

Dětský klub

Dětský klub

Milí rodiče, díky pokračujícím hygienickým opatřením jsme byli nuceni zatím Dětský klub neotvírat. O případné změně vás budeme informovat zde.

ik

Rádi přivítáme v naší mateřské škole děti se svými rodiči. Dětem je k dispozici celé vybavení třídy. Mohou si vyzkoušet všechny hračky, trampolínku, skluzavku, výtvarný materiál, didaktické pomůcky a navíc zkušené učitelky rády zodpoví rodičům na veškeré otázky týkající se předškolního vzdělávání. Poradí, jak připravit vaše dítě na vstup do mateřské školy. Děti si navíc pravidelným navštěvováním dětského klubu postupně přivyknou na nové prostředí.

Dětský klub je pro všechny děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu a teprve se na vstup do ní chystají.

Setkávat se pak budeme každé úterý vždy od 15,00 do 16,00 hodin.

MOC SE NA VÁS A VAŠE DĚTI TĚŠÍME.
Kolektiv MŠ Mohelnice

Jídelníček

Jídelníček

Jídelníček 23. 11.  –  27. 11. 2020 Alergeny
                                                                       Pondělí
Přesnídávka Kaiserka bílá, pomazánka medová, hruška, vanilkové mléko 7,1M – pšeničná
Oběd Polévka krupicová 3,1M – pšeničná
Rybí fílé po janovsku, šťouchané brambory s cibulkou, džus jablko – malina 7,4,1M- pšeničná
Svačina Chléb slunečnicový, pomazánka mrkvová se sýrem, okurek, mléko 7,1M – pšeničná
                                                                          Úterý
Přesnídávka Kaše vícezrnná vanilková s máslem a malinami, čaj lesní plody 7,1M – pšeničná
Oběd Polévka vývar s rýží a hráškem
Kuřecí stehna pečená, křenová omáčka, celozrnné knedlíky, vita drink 7,3,1M –pšeničná
Svačina Veka, pomazánka fazolová, zeleninový talíř, mléko 7,1M – pšeničná
                                                                          Středa
Přesnídávka Chléb pšeničný, pomazánka z hovězího masa, paprika, bílá káva 7,1M – pšeničná
Oběd Polévka bylinková se sýrovými noky 7,1M – pšeničná
Brokolicové placičky s jáhlovými vločkami, bramborová kaše , čaj ovocný 7,3,1M -pšeničná
Svačina Puding malinový, jablko, sirup jahodový 7
                                                                          Čtvrtek 
Přesnídávka Dalamánek, pomazánka vaječná s petrželkou, rajče, mléko 7,3,1M -pšeničná
Oběd Polévka kedlubnová 7,1M – pšeničná
Hovězí kostky na kmíně, dušená rýže, dýňový kompot, sirup tropické ovoce 7,1M-  pšeničná
Svačina Toustový chléb, máslo, jahodový džem, mléko 7,1M -pšeničná
                                                                            Pátek
Přesnídávka Bulka cizrnová, pomazánka drožďová s tvarohem, kedlubna, bikava 7,3,1M – pšeničná
Oběd Polévka pórková s krutony 7,1M – pšeničná
Zeleninové krupeto se strouhaným sýrem, čaj bylinkový s medem 7,1M – pšeničná
Svačina Chléb slovenský, pomazánka z tofu, mrkvička, mléko 7,6,1M – pšeničná
Obecně: Nápoje na pitný režim po celý den
Kuchařka : Zabořilová H. Vedoucí školní jídelny : Linhartová B. Změna jídelního lístku vyhrazena.