Aktuálně

30.1.2023

Do záložky Motýlci byl přidán nový příspěvek.

Plán akcí na březen 2023

8.3.   MKC Mohelnice, pohádka S čerty nejsou žádné žerty, v 10,00hod.

15.3.   Předškoláci ze třídy Berušky se zúčastní ukázkové hodiny v ZŠ Mlýnská. Předškoláci z Koťat se zúčastní ukázkové hodiny na ZŠ Masarykova. Ukázková hodina bude probíhat v dopoledních hodinách.

16.3.   Předškoláci z Koťat se zúčastní ukázkové hodiny v ZŠ Mlýnská, předškoláci z Berušek v ZŠ Masarykova. Ukázková hodina bude probíhat v dopoledních hodinách.

30.3.   Mateřinka Zábřeh – pódiová vystoupení. Naše MŠ se jako každoročně opět zúčastní. Pokyny obdrží rodiče vystupujících dětí s dostatečným předstihem od paní uč. Polákové.

Plán akcí na únor 2023

7.2.    5.Bruslení + karneval na ledě, zveme i rodiče, od 8,30hod. do 9,30hod. Místo –  Zimní stadion Šumperk. Zveme rodiče na poslední karnevalovou lekci bruslení.

8.2.    Beseda O školní zralosti s pracovnicemi Pedagogicko psychologické poradny. určeno pro pro rodiče a zákonné zástupce předškoláků. po besedě máte možnost konzultace s učitelkami jednotlivých tříd ( Beruška a Koťata). Začátek v 15,30hod., místo konání – třída Berušky. Srdečně vás zveme.

8.2.     Ukončení sbírky pro psí útulek v Mohelnici.

20.2.   Pirátská shov s papoušky, akce v MŠ, začátek v 8,50hod., cena 65,-Kč.

Během měsíce budou probíhat zkoušky sboru Holubičky, a nácvik programu na vystoupení Mateřina 2023.

Plán akcí na leden 2023

10.1.    1 .Bruslení, Zimní stadion Šumperk

10.1.   Pohádka v MŠ, Kykyryký, paní Burešová Přerov. Cena 60,-Kč.

17. 1.    2. Bruslení

24.1.     3. Bruslení

25.1.     Zahájení sbírky pro psí útulek v Mohelnici. pokud máte tu možnost a chcete přispět, noste do MŠ deky, ručníky, psí i kočičí konzervy. Nenoste prosím granule. Děkujeme.

31.1.      4. Bruslení

Během měsíce budou probíhat zkoušky sboru Holubičky a nácvik programu na vystoupení Mateřina 2023.

20.1.2023

Do záložky Motýlci byl přidán nový příspěvek.

20.1.2023

Do záložky Žabky byly přidány nové příspěvky.

Krok do roku 2023. Vyvěšeno 18.1.2023.

Nový rok 2023 jsme zahájili veselým pásmem pohádek „Kykyryký“, do kterého byly zapojeny děti jako malíři a herci. Pohádky se líbily nejenom dětem, ale potěšily i paní učitelky .

Aktuálně ze školky 🙂

10. ledna jsme opět začali se sportováním 🙂 zahájili jsme s předškoláky Školičku bruslení na zimním stadionu v Šumperku. Čeká nás pět lekcí, hned po první byli všichni nadšení. 🙂

Třídy

Berušky

Berušky

  Třídu berušky navštěvuje celkem 27 dětí ve věku 5 – 6 let.  S dětmi pracují dvě paní učitelky, Iva Kunčická a Mgr. Zuzana Poláchová a asistentka Jana Chmelař...
Detail
Žabky

Žabky

Když nemůžeme sportovat venku na sněhu a se sněhem, tak si vypomůžeme míči a v herně😃! Navštívili jsme výstavu v MUZEU s tematikou "Jak se žilo dříve v chalupách", kde si děti u
Detail
Koťátka

Koťátka

              Třídu Koťátek navštěvují dětí ve věku 5 let. Prostory, stejně jako materiální vybavení, jsou této věkové kateg...
Detail
Motýlci

Motýlci

          Zimní radovánky se sněhem u Motýlků. Užíváme si                 &nb...
Detail

Pro rodiče

CO SE DĚJE VE ŠKOLCE

strava a úplata

Mateřská škola Mohelnice, Hálkova 12
Od 1.9.2021 dochází k navýšení cen stravného a to z důvodu změn ve vyhlášce č.
107/2005 Sb., o školním stravování – upravují se finanční limity na nákup potravin,
které stanovuje příloha č. 2 vyhlášky o školním stravování.
Stravné pro děti mateřské školy platné od 1.9.2021
Věk od 3 – do 6 let
S – přesnídávka 10,-
P – polodenní 34,-
A – oběd + pitný režim 21,- + 3,-
/ – celodenní 42,-
B – svačinka 8,-
Věk nad 6 let a více
F – přesnídávka 10,-
O – polodenní 36,-
C – oběd + pitný režim 23,- + 3,-
V – celodenní 44,-
E – svačinka 8,-
——————————– —————————-
Blanka Linhartová VŠJ Iveta Pelikánová
ředitelka MŠ

Pro rodiče

DESATERO předškoláka

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

Dětský klub

Dětský klub

Milí rodiče, díky pokračujícím hygienickým opatřením jsme byli nuceni zatím Dětský klub neotvírat. O případné změně vás budeme informovat zde.

ik

Rádi přivítáme v naší mateřské škole děti se svými rodiči. Dětem je k dispozici celé vybavení třídy. Mohou si vyzkoušet všechny hračky, trampolínku, skluzavku, výtvarný materiál, didaktické pomůcky a navíc zkušené učitelky rády zodpoví rodičům na veškeré otázky týkající se předškolního vzdělávání. Poradí, jak připravit vaše dítě na vstup do mateřské školy. Děti si navíc pravidelným navštěvováním dětského klubu postupně přivyknou na nové prostředí.

Dětský klub je pro všechny děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu a teprve se na vstup do ní chystají.

Setkávat se pak budeme každé úterý vždy od 15,00 do 16,00 hodin.

MOC SE NA VÁS A VAŠE DĚTI TĚŠÍME.
Kolektiv MŠ Mohelnice

Jídelníček

Jídelníček

Jídelníček

6.2. – 10.2.2023

Alergeny

Pondělí

Přesnídávka

 Podmáslový chléb, rama, strouhaný sýr, okurek, mléko

7,1Mpšeničná

Oběd

Polévka zelná s rajčaty a smetanou

7,1M-pšeničná

Tilápie zapečená se zeleninou, brambory, ovocný čaj

7,4,1,M pšeničná

.

Chléb bramborový, pomazánka bylinková, polníček, mléko

7,1M –pšeničná

                                                                                   Úterý

Přesnídávka

Šáteček s náplní tvarohovou, bílá káva, ovoce

7,3,1 – pšeničná

Oběd

Polévka z vaječné jíšky

7,3,1,M- pšeničná

Srbské rizoto sypané sýrem, okurek steril., ovocný čaj

7,1M – pšeničná

Svačina

Houska, pomazánka lososová, okurek, mléko

7,4,3,1M – pšeničná

                                                                                Středa

Přesnídávka

Chléb březovský, pomazánka masová, rajče, mléko

 7,3,1M-pšeničná

Oběd

Polévka cizrnová se zeleninou

7,1M-pšeničná

Smažený květák, brambory, zel.obloha, džus

7,3,1M-pšeničná

Svačina

 Bageta bavorská, pomazánka sýrová s tvarohem, kedlubna, mléko

7,1M-pšeničná

                                                                              Čtvrtek 

Přesnídávka

Bagetka, pomazánka pohanková, mrkev, mléko

7,3,1M-pšeničná

Oběd

Polévka kapustová s bramborem

7,1M-pšeničná

Kuře pečené s bylinkovým kořením, bulgur, sirup

7,1M-pšeničná

Svačina

Veka, pomazánka jogurtová, rajče, mléko

7,1M-pšeničná

                                                                                Pátek

Přesnídávka

Špaldová kaše, ovoce, mléko ochucené,

7,1M-pšeničná

Oběd

Polévka slepičí s drožďovými knedlíčky

7,3,1M-pšeničná

Hovězí pečeně štěpánská, těstovina, čaj se sirupem

7,3,1M-pšeničná

Svačina

Chléb cibulový, pomazánkové máslo se sladkou paprikou, kedlubna,mléko

7,1M-pšeničná

Obecně: Nápoje na pitný režim po celý den.

Kuchařka: Zabořilová H.

Vedoucí školní jídelny: Nepeřilová S.

Změna jídelního lístku vyhrazena.