Žabky

Home / Portfolio / Žabky
Žabky

 

Do naší třídy je zapsáno 28 dětí. S dětmi pracují dvě kvalifikované učitelky.

V herně jsou hrací koutky pro malé kadeřnice, pokojíček a kuchyňka, ale také pro hry s auty, velkými stavebnicemi, hru na hudební nástroje. Herna je vybavena sportovním nářadím a pomůckami. Koutky upravujeme během roku a přizpůsobujeme a tématům rozpracovaných v ŠVP. Po obědě slouží herna k odpočinku a relaxaci dětí.  vedle herny je sklad lůžkovin, který odpovídá přísným hygienickým předpisům. Součástí třídy je samozřejmě pěkná umývárna a toalety. V šatně má každé dítě svoji skříňku.

Ve školním roce 2021-2022 pracuje s dětmi paní učitelka Bohumila Hamplová a paní učitelka Jitka Černochová.