Žabky

Home / Portfolio / Žabky
Žabky

Info Motýlci

Dne 7.10.2020 od 15,30 do 16,15 hodin proběhne pro další zmocněné osoby otisk prstu do systému SAFY. Prosím o maximální účast. Pokud nebudete moci přijít, domluvíme se individuálně. Děkuji Alena H.

 

První měsíc školního roku je za námi a já pro vás mám pár fotografií 🙂

Vítáme vás ve třídě Žabiček.

Do naší třídy chodí 21 chlapců a 7 děvčat ve  věku  3 – 4 let.

S dětmi pracují dvě plně kvalifikované učitelky – Bohumila Hamplová a Iva Kunčická.                                Prostory, které děti využívají ve třídě i v herně, jsou výškou nábytku i nabídkou her, stavebnic, hraček a dalších pomůcek přizpůsobené věkové skupině dětí.

Třída nabízí dětem místo pro hru, malování, kreslení, modelování, konstruování, rozvoj jemné motoriky. Ve třídě jsou pro tyto činnosti vytvořeny „koutky“. Je to místo, kde i svačíme i obědváme.

V herně jsou hrací koutky pro malé kadeřnice, pokojíček a kuchyňka, ale také pro hry s auty, velkými stavebnicemi, hru na hudební nástroje. Herna je vybavena sportovním nářadím a pomůckami. Koutky upravujeme během roku a přizpůsobujeme a tématům rozpracovaných v ŠVP. Po obědě slouží herna k odpočinku a relaxaci dětí.  vedle herny je sklad lůžkovin, který odpovídá přísným hygienickým předpisům. Součástí třídy je samozřejmě pěkná umývárna a toalety. V šatně má každé dítě svoji skříňku.