Žabky

Home / Portfolio / Žabky
Žabky

Do třídy chodí skupina dětí ve věkové kategorii 3 – 5 let. Chlapců 18 a dívek 10. S dětmi pracují dvě plně kvalifikované učitelky – Bohumila Hamplová a Andrea Poláková.
Prostory, které děti využívají ve třídě i v herně, jsou výškou nábytku i nabídkou her, stavebnic, hraček a dalších aktivit uzpůsobené věku dětí. Ve třídě jsou tématické koutky zaměřené na : tvoření, na rozvoj jemné motoriky, koutek živé přírody – enviromentální, dále koutek konstruktivní, kuchyňsky, dopravní a hudební. Také je herna vybavena sportovním nářadím a pomůckami. Po obědě slouží herna k odpočinku a relaxaci dětí. Variabilnost v koutcích se nabízí dle potřeb dětí nebo námětů v týdenních programech. Dětem je nabízena široká škála pomůcek ke hře. Součástí třídy je samozřejmě pěkná umývárna a toalety, v šatně má každé dítě svou skříňku.