Žabky

Home / Portfolio / Žabky
Žabky
Když nemůžeme sportovat venku na sněhu a se sněhem, tak si vypomůžeme míči a v herně😃!
Navštívili jsme výstavu v MUZEU s tematikou „Jak se žilo dříve v chalupách“, kde si děti udělaly malý obrázek o tkaní plátna, jak se předlo, jaké bylo vybavení skromných domků… Na závěr jsme nakoukli mezi sbírku maškarnich kostýmů.

Do naší třídy je zapsáno 28 dětí. S dětmi pracují dvě kvalifikované učitelky, Monika Kukrlová a Iva Cinařová.

V herně jsou hrací koutky pro malé kadeřnice, pokojíček a kuchyňka, ale také pro hry s auty, velkými stavebnicemi, hru na hudební nástroje. Herna je vybavena sportovním nářadím a pomůckami. Koutky upravujeme během roku a přizpůsobujeme a tématům rozpracovaných v ŠVP. Po obědě slouží herna k odpočinku a relaxaci dětí.  vedle herny je sklad lůžkovin, který odpovídá přísným hygienickým předpisům. Součástí třídy je samozřejmě pěkná umývárna a toalety. V šatně má každé dítě svoji skříňku.