Plánované roční aktivity a akce

Home / Plánované roční aktivity a akce

Pravidelné roční aktivity a akce MŠ Hálkova

 • Slavnostní zahájení školního roku
 • Ryzáček
 • Beseda s myslivcem
 • Vítání občánků – kulturní pásmo
 • Environmentální vycházka do lesa, parku
 • Dopravní hřiště
 • „Podzimníčci“ – tvoření z přírodnin
 • Mikulášování
 • Vánoční koledování – veřejné vystoupení
 • Vánoční vystoupení pro seniory v DPS a DD
 •  Vánoční besídka pro rodinné příslušníky
 • Zimní soutěž – stavění sněhuláků
 • Přednáška na téma „Školní zralost
 • Seznamování s bruslením
 • Maškarní karneval – masopust
 • Zimní pobyt v přírodě s lyžováním
 • Jarní brigáda na školní zahradě (environmentální zaměření)
 • Plavecký výcvik
 • Pódiové vystoupení „Mateřinka“ v Zábřehu
 • Dopravní akce „Jezdím, jezdíš, jezdíme“
 • Besídka ke Dni matek
 • Vystoupení ke Dni matek v DPS a DD
 • Celodenní výlet školy
 • Společné fotografování
 • Slavnostní rozloučení se školáky, zábavné
  odpoledne
 • „Dětský klub“ pro děti rodičů na rodičovské
  dovolené (celoročně)
 • Návštěvy divadelních představení, kina