Motýlci

Home / Portfolio / Motýlci
Motýlci

Třídu Motýlků navštěvují dětí nejmladšího věku, 3 – 4 roky. Prostory, stejně jako materiální vybavení, jsou této věkové kategorii přizpůsobeny. V herně se nachází několik herních koutků (kadeřnictví, kuchyňka, relaxační koutek, manipulační a konstruktivní hry, aj.). Dětem je vytvářeno bezpečné prostředí, ve kterém se cítí dobře a současně podporuje jejich zvídavost, aktivitu. Děti jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze, při hrách,            v pohybových a praktických činnostech. S dětmi pracují dvě kvalifikované učitelky – Iva Kunčická a Mgr.Zuzana Poláchová.