Berušky

Home / Portfolio / Berušky
Berušky
ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY – dne 23.června 2020 od 10hod.15min.
Prosíme rodiče, přiveďte děti na tuto dobu do MŠ do třídy Berušky. Rozloučení proběhne tentokrát pouze ve třídě bez účasti rodičů. v 11,00 hodin si děti zase vyzvedněte.
děkujeme
MAMINCE K SVÁTKU
Kdyby růže mluvit směla,
jistě by nám pověděla,
která píseň v zemi zdejší
nejhezčí je, nejkrásnější…
Je to ta, co máma zpívá,
když se večer připozdívá,
nad kolébkou když se skloní…
Pro ni moje růže voní.
A tak teď obejmi svou milou maminku,
pak můžeš přidat i sladkou pusinku.
A potom dodej:,, Jsem rád/a, že z nebe,
maminko poslali mi zrovinka tebe.“

 

Básnička

Hody, hody, zdravíčko,
 dejte klukům vajíčko.
Na pomlázku mašli,
 že k vám cestu našli.
V trávě hopsá zajíček,
 nese kopu vajíček.
Žluté, modré, červené,
 všechny jasně zbarvené

 

 

 

 

Ve třídě je 28 dětí ve věku 5-7 let. Prostory třídy se skládají z herny, třídy, sociálního zařízení, skladu lůžkovin, výdejny stravy a šatny. Třída je vybavena bezpečným nábytkem, velkým množstvím hraček a pomůcek rozvíjejících dětskou fantazii, hrubou a jemnou motoriku, slovní zásobu. Děti při hře využívají center, která jsou zaměřena na jednotlivé činnosti (Lego, dramatizace, pracovní a výtvarné činnosti, pokojíček, kadeřnictví, doktorka, interaktivní panel apod). Herní centra dle potřeb měníme. V této třídě se děti připravují na vstup do základní školy. S dětmi pracují dvě kvalifikované učitelky – Iva Cinařová a Jitka Černochová.