Berušky

Home / Portfolio / Berušky
Berušky

Ve středu 15.3. a ve čtvrtek 16.3.2023 jsme přijali pozvání do ZŠ Mlýnská. Měli jsme možnost vyzkoušet školní lavice, opravdové vyučování a potkat kamarády ze školky. Foto z budovy  Mlýnská a budovy  Masarykova.

 

Ať žije Masopust, užili jsme si den plný legrace a zábavy. A rej všech masek z celé školky, to byl teprve zážitek 🙂

 

 

Třídu berušky navštěvuje celkem 27 dětí ve věku 5 – 6 let.  S dětmi pracují dvě paní učitelky, Iva Kunčická

a Mgr. Zuzana Poláchová a asistentka Jana Chmelařová.

Třída je rozdělena na dvě v části. V herně je dostatek prostoru pro tělovýchovné chvilky, i pro hru. Děti tu mají několik koutků: kadeřnictví, lékaře, pokojíček, koutek pro konstruktivní a polytechnické hry, koutek hudební, interaktivní, aj.  Ve třídě je dostatek výtvarného materiálů i her k procvičování jemné motoriky, barev, čísel, aj.

Děti vedeme k tomu, aby se nebály nových situací, aby na ně uměly reagovat. Vedeme je k samostatnosti, formou prožitku se snažíme o to, aby získaly nové vědomosti a aby i nadále probíhal jejich všestranný rozvoj v oblasti kognitivního, emocionálního, tělesného i sociálního vývoje.

 

 

 

 

 

 

 

.