Berušky

Home / Portfolio / Berušky
Berušky

Ve třídě je 28 dětí ve věku 5-7 let. Prostory třídy se skládají z herny, třídy, sociálního zařízení, skladu lůžkovin, výdejny stravy a šatny. Třída je vybavena bezpečným nábytkem, velkým množstvím hraček a pomůcek rozvíjejících dětskou fantazii, hrubou a jemnou motoriku, slovní zásobu. Děti při hře využívají center, která jsou zaměřena na jednotlivé činnosti (Lego, dramatizace, pracovní a výtvarné činnosti, pokojíček, kadeřnictví, doktorka, interaktivní panel apod). Herní centra dle potřeb měníme. V této třídě se děti připravují na vstup do základní školy. S dětmi pracují dvě kvalifikované učitelky – Iva Cinařová a Jitka Černochová.