Koťátka

Home / Portfolio / Koťátka
Koťátka

Třída Koťátek se v letošním školním roce rozjela pěkným tempem. Kolektiv se pomalu stmeloval, Nové děti neměly větší problém s adaptací. Do třídy nastoupilo celkem 27 dětí, z toho 9 děvčátek a 18 chlapců.

Pohádka “ S Míšou “ na uvítanou se dětem velmi líbila.

Třídu Koťátek navštěvují dětí ve věku 5 let. Prostory, stejně jako materiální vybavení, jsou této věkové kategorii přizpůsobeny. V herně se nachází několik herních koutků (kadeřnictví, kuchyňka, relaxační koutek, manipulační a konstruktivní hry, kostkoviště,  aj.). Ve třídě najdeme výtvarný koutek, koutek čtenářské a matematické pregramotnosti. Dětem je vytvářeno bezpečné prostředí, ve kterém se cítí dobře a současně podporuje jejich zvídavost, aktivitu. Děti jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze, při hrách, v pohybových a praktických činnostech. S dětmi pracuje ředitelka MŠ Iveta Pelikánová, paní učitelka Monika Kukrlová a Nela Paloušková, asistentka   Bedřiška Dobrovolná.