Koťátka

Home / Portfolio / Koťátka
Koťátka

Do třídy KOŤÁTEK je zapsáno 28 dětí ve věku 4 – 6 roků. Je složená z 10 chlapců a 18 děvčat. Z toho je 13 dětí středního věku a 15 předškoláků.  Děti mají k dispozici třídu, hernu, sociální zařízení a šatnu. Třída a herna je uzpůsobena do hracích center, která jsou dětem volně přístupná a odpovídají jejich potřebám. S dětmi pracuje kvalifikovaná učitelka Monika Kukrlová a Iveta Pelikánová(ředitelka MŠ).