Koťátka

Home / Portfolio / Koťátka
Koťátka

Zahájili jsme nový školní rok a věříme, že bude klidnější, než ty předešlé. Přejeme všem pevné zdraví!!!

Přikládám několik fotografií z prvních dnů v naší třídě.

Třídu Koťátek navštěvují dětí ve věku 5 let. Prostory, stejně jako materiální vybavení, jsou této věkové kategorii přizpůsobeny. V herně se nachází několik herních koutků (kadeřnictví, kuchyňka, relaxační koutek, manipulační a konstruktivní hry, kostkoviště,  aj.). Ve třídě najdeme výtvarný koutek, koutek čtenářské a matematické pregramotnosti. Dětem je vytvářeno bezpečné prostředí, ve kterém se cítí dobře a současně podporuje jejich zvídavost, aktivitu. Děti jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze, při hrách, v pohybových a praktických činnostech.

Ve školním roce 2021-2022 pracuje s dětmi ředitelka MŠ Iveta Pelikánová a paní učitelka Iva Kunčická.