24.12.2020
Vážení rodiče.
Přichází nejkrásnější den v roce, kdy očekáváme příchod Ježíška a také den plný radosti a rozzářených dětských očí. Přeji všem, aby i ostatní dny v novém roce byly stejně radostné a šťastné. Buďte hlavně zdraví, trpěliví a tolerantní. Děkuji Vám všem a těším se v Novém roce 2021. Pelikánová Iveta ředitelka MŠ

INFORMACE

Zabezpečení budovy je již v provozu!!! Používejte skener prstu. 

Děkuji

Pelikánová, ředitelka MŠ

OZNÁMENÍ

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA

( jak bylo projednáno na třídních schůzkách)

OD 23.12.2020 DO 3.1.2021

PROVOZ BUDE ZAHÁJEN 4.1.2021

V BĚŽNÉM DENNÍM REŽIMU

 

NA DNY 21.12. a 22.12.2020 

BUDE NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

ZJIŠŤOVÁNA ZÁVAZNÁ DOCHÁZKA DĚTÍ DO MŠ.

 

DĚKUJI PELIKÁNOVÁ ŘEDITELKA ŠKOLY

Vážení rodiče,
od 1.12.2020 bude ukončeno distanční vzdělávání a přejdeme na vzdělávání presenční, protože většina dětí již do mateřské školy nastoupila. Od tohoto data bude nutné od dětí s povinnou předškolní docházkou dokládat omluvné listy. Mateřská škola poběží ve stejném režimu jako doposud.
Děkuji Pelikánová
ředitelka školy

ORGANIZAČNÍ POKYNY PŘED VSTUPEM DO MŠ

( prevence před nákazou covid – 19)

 • Před vstupem do budovy použije doprovázející osoba desinfekci.
 • Do MŠ doprovází dítě pouze jedna oprávněná osoba, která se v prostorách pohybuje vždy v roušce a pouze nezbytně nutnou dobu.
 • Do Mš mohou nastoupit děti jen zcela zdravé, bez příznaků respiračních onemocnění (kašel, rýma, teplota). V případě, že dítě trpí alergií, nastoupí jen v případě, že doloží lékařské potvrzení, že je léčeno alerkologem, protože jeho projevy mohou být zaměněny za příznaky respiračních chorob.
 • Před vstupem do třídy předá zákonný zástupce dítěte informaci o naměřené teplotě dítěte doma.
 • Po přezutí a převlečení si musí každé dítě při vstupu do třídy důkladně umýt ruce vodou a desinfekčním mýdlem.
 • Zákonný zástupce předá dítě učitelce v šatně, nebude vstupovat do třídy.
 • Nedávejte dětem do třídy hračky či jiné předměty, nenoste dětem sladkosti.
 • Dejte dětem do skříněk dostatek vhodného oblečení a obuvi, většinu času budou trávit venku v areálu MŠ.
 • Dejte dětem do skříněk 2 ks roušek pro případ, kdyby se vyskytlo podezdření z nákazy.
 • Dávejte děti do MŠ jen na nezbytně nutnou dobu a hned

po skončení v zaměstnání si je vyzvedávejte.

 • Při oznámení z podezdření nákazy je potřeba okamžitě v co nejkratší době dítě vyzvednout z MŠ.

Pelikánová ředitelka školy

OPATŘENÍ PŘED VSTUPEM DO BUDOVY

 • POUŽÍT DESINFEKCI – doprovázející osoba
 • NASADIT ROUŠKU – doprovázející osoba
 • DÍTĚ DOPROVÁZÍ POUZE JEDNA OPRÁVNĚNÁ OSOBA
 • V BUDOVĚ SE POHYBUJTE JEN NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU
 • ZÁKAZ VSTUPU OSOB S PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
 • ZÁKAZ VSTUPU CIZÍM OSOBÁM (použijte zvonek)

OPATŘENÍ PŘED VSTUPEM DO TŘÍDY

 • DÍTĚ PŘEDÁVEJTE UČITELCE V ŠATNĚ, NEVSTUPUJTE DO TŘÍDY
 • PODEJTE INFORMACI O NAMĚŘENÉ TEPLOTĚ
 • PŘI VSTUPU DO TŘÍDY SI DÍTĚ DŮKLADNĚ UMYJE RUCE
 • NEDÁVEJTE DĚTEM DO TŘÍDY HRAČKY ČI JINÉ PŘEDMĚTY
 • DEJTE DĚTEM DO SKŘÍNĚK DOSTATEK OBLEČENÍ NA POBYT VENKU
 • DEJTE DĚTEM DO SKŘÍNĚK ALESPOŇ 2 KS ROUŠEK

 

 

Dokumenty – přílohy

Vyvěšeny nové dokumenty

Návrh rozpočtu pro rok 2021

Střednědobý výhled rozpočet 2022-2023

Stravné Stravné

Čestné prohlášení Stahuj

Očkování, čestné prohlášení Stahuj

Zápis opatření Stahuj

Kritéria přijímání děti  Stahuj

Žádost o přijetí dítěte Stahuj

Třídy

Berušky

Berušky

Dnes jsme si hráli na opravdové školáky, procvičovali jsme si pozornost, postřeh a moc nám to šlo :-)   Na školní zahradě je konečně sníh, děti si ho užívají pln...
Detail
Žabky

Žabky

,,HURÁÁÁ sníh" zaznělo od dětí, když začalo sněžit i u nás, veselé tváře a úsměv od ucha k uchu. Hledání stop ve sněhu, válení sudů a různé další legrácky, teď provází náš pobyt ve...
Detail
Koťátka

Koťátka

  Zasílám pár fotek z nového roku v koťátkách. Nezahálíme, zdokonalujeme se v přípravě na školu, užíváme si sněhové nadílky a samozřejmě nezapomínáme na hru . ...
Detail
Motýlci

Motýlci

    Vítejte u nás, motýlci. Všichni z této třídy jste nováčci, 16 dívek a 12 chlapců. Zasvěcovat do tajů naší školky vás bude paní učitelka Andrea a Jitka, n...
Detail

Pro rodiče

CO SE DĚJE VE ŠKOLCE

Strava a úplata

Stravné pro děti MŠ platné od 1.9.2019:

Věk  3 – 6 let

S přesnídávka 7,-
P polodenní 30,-
A oběd+pit.rež. 2O,-+3,-
/ celodenní 36,-
B svačinka 6,-

Věk 7 let

F přesnídávka 7,-
O polodenní 32,-
C oběd+pit.rež. 22,-+3,-
V celodenní 38,-
E svačinka 6,-

 

Pro rodiče

 

DESATERO předškoláka

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla


Pro rodiče: dokumenty ke stažení

Přihláška stravování

Desatero předškoláka

Omluvenka předškoláka

Dětský klub

Dětský klub

Milí rodiče, díky pokračujícím hygienickým opatřením jsme byli nuceni zatím Dětský klub neotvírat. O případné změně vás budeme informovat zde.

ik

Rádi přivítáme v naší mateřské škole děti se svými rodiči. Dětem je k dispozici celé vybavení třídy. Mohou si vyzkoušet všechny hračky, trampolínku, skluzavku, výtvarný materiál, didaktické pomůcky a navíc zkušené učitelky rády zodpoví rodičům na veškeré otázky týkající se předškolního vzdělávání. Poradí, jak připravit vaše dítě na vstup do mateřské školy. Děti si navíc pravidelným navštěvováním dětského klubu postupně přivyknou na nové prostředí.

Dětský klub je pro všechny děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu a teprve se na vstup do ní chystají.

Setkávat se pak budeme každé úterý vždy od 15,00 do 16,00 hodin.

MOC SE NA VÁS A VAŠE DĚTI TĚŠÍME.
Kolektiv MŠ Mohelnice

Jídelníček

Jídelníček

Jídelníček 18.1. – 22.1.2021 Alergeny
Pondělí
Přesnídávka Sezamová bageta, pomazánka z kuřecího masa, mrkvička, bílá káva 7,1M – pšeničná
Oběd Polévka masová s jemnou zeleninkou 9,1M –pšeničná
Sázené vejce, omáčka fazolová, šťouchané brambory, čaj jahodový 7,3,1M -pšeničná
Svačina Chléb lněný, pomazánka luštěninová, paprika, mléko 7,6,1M -pšeničná
                                                                                   Úterý
Přesnídávka Chléb slunečnicový, pomazánka sýrová s žampiony, rajče, mléko 7,1M -pšeničná
Oběd Polévka ze špaldových vloček 7,1M – pšeničná
Kuřecí játra na cibulce, dušená rýže, kyselý okurek, džus 100% jablečný 7,1M – pšeničná
Svačina Dalamánek, pomazánka povidlová, jablko, mléko 7,1M – pšeničná
                                                                                Středa
Přesnídávka Rohlík finský, tvarohová pomazánka s medem, pomeranč, mléko 7,1M – pšeničná
Oběd Polévka vývar s mušličkami 7,1M – pšeničná
Pečený králík na česneku, smetanový špenát, houskové knedlíky, džus 7,1M-  pšeničná
Svačina Chléb pšeničný, pomazánka česneková, okurek, mléko 7,1M – pšeničná
                                                                              Čtvrtek
Přesnídávka Máslová vánočka s rozinkami, pomeranč, čokoládové mléko 7,3,1M -pšeničná
Oběd Polévka hráškový krém 9,1M –pšeničná
Pečená tilapie na cibuli, bramborová kaše, angreštový kompot, čaj rybízový 7,4,1M –pšeničná
Svačina Chléb třebovský, rama, vejce, rajče, mléko 7,1M – pšeničná
                                                                                Pátek
Přesnídávka Chléb chia, pomazánka z tuňákového salátu, mrkvička, čaj lesní plody 7,4,1M – pšeničná
Oběd Polévka  bramborová venkovská 9,1M –  pšeničná.
Zeleninový guláš, chléb žitné zrno, jablko, vita drink 7,1M –pšeničná
Svačina Banketka, pomazánka špenátová, kedlubna, mléko 7,1M – pšeničná
Obecně: Nápoje na pitný režim po celý den.
Kuchařka : Zabořilová H. Vedoucí školní jídelny : Linhartová B. Změna jídelního lístku vyhrazena.