Aktuálně

Dne 18.9.2022

Do složky Motýlci byl přidán nový příspěvek. 

Dne 11.9.2022

Do složky Dokumenty MŠ byl přidán nový dokument Změna pověřence GDPR.

Dne 30.8.2022

Do složky Dokumenty MŠ byl přidán nový dokument Školní řád.

Informace o zahájení nového školního roku 2022-2023

Vážení rodiče,

srdečně vás zdravím na sklonku letních prázdnin a předkládám několik informací:

 • Rozdělení dětí do jednotlivých tříd – máte možnost nahlédnout do seznamů vyvěšených u vstupu do mateřské školy. Rodiče nových dětí mají možnost některé věci přinést předem a uložit je do označených skříněk.
 • Harmonogram třídních schůzek:

Třída „Motýlci“  úterý 6.9. 2022 v 16,00 hodin

Třída „Žabičky“ středa  7.9.2022 v 16,00 hodin

Třída „Koťata“   čtvrtek 8.9.2022 v 16,00 hodin

Třída „Berušky“ pondělí 5.9.2022 v 16,00 hodin

 • Zabezpečení SAFY je již v provozu. rodiče nových dětí prozatím zvoňte na příslušnou třídu, bude Vám otevřeno učitelkou. Otisky prstů se budou řešit v následujících dnech.

Děkuji, Pelikánová ředitelka MŠ.

Třídy

Berušky

Berušky

  Třídu berušky navštěvuje celkem 27 dětí ve věku 5 – 6 let.  S dětmi pracují dvě paní učitelky, Iva Kunčická a Mgr. Zuzana Poláchová a asistentka Jana Chmelař...
Detail
Žabky

Žabky

  Do naší třídy je zapsáno 28 dětí. S dětmi pracují dvě kvalifikované učitelky, Monika Kukrlová a Iva Cinařová. V herně jsou hrací koutky pro malé kadeřnice, pokojíček a...
Detail
Koťátka

Koťátka

              Třídu Koťátek navštěvují dětí ve věku 5 let. Prostory, stejně jako materiální vybavení, jsou této věkové kateg...
Detail
Motýlci

Motýlci

S Motýlky máme několik seznamovacích dní za sebou. Byly plné různých emocí, ale zvládáme to dobře, děti, rodiče, paní učitelky. Ještě to chvíli potrvá, než si naši malí Motýlci zvy...
Detail

Pro rodiče

CO SE DĚJE VE ŠKOLCE

strava a úplata

Mateřská škola Mohelnice, Hálkova 12
Od 1.9.2021 dochází k navýšení cen stravného a to z důvodu změn ve vyhlášce č.
107/2005 Sb., o školním stravování – upravují se finanční limity na nákup potravin,
které stanovuje příloha č. 2 vyhlášky o školním stravování.
Stravné pro děti mateřské školy platné od 1.9.2021
Věk od 3 – do 6 let
S – přesnídávka 10,-
P – polodenní 34,-
A – oběd + pitný režim 21,- + 3,-
/ – celodenní 42,-
B – svačinka 8,-
Věk nad 6 let a více
F – přesnídávka 10,-
O – polodenní 36,-
C – oběd + pitný režim 23,- + 3,-
V – celodenní 44,-
E – svačinka 8,-
——————————– —————————-
Blanka Linhartová VŠJ Iveta Pelikánová
ředitelka MŠ

Pro rodiče

DESATERO předškoláka

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

Dětský klub

Dětský klub

Milí rodiče, díky pokračujícím hygienickým opatřením jsme byli nuceni zatím Dětský klub neotvírat. O případné změně vás budeme informovat zde.

ik

Rádi přivítáme v naší mateřské škole děti se svými rodiči. Dětem je k dispozici celé vybavení třídy. Mohou si vyzkoušet všechny hračky, trampolínku, skluzavku, výtvarný materiál, didaktické pomůcky a navíc zkušené učitelky rády zodpoví rodičům na veškeré otázky týkající se předškolního vzdělávání. Poradí, jak připravit vaše dítě na vstup do mateřské školy. Děti si navíc pravidelným navštěvováním dětského klubu postupně přivyknou na nové prostředí.

Dětský klub je pro všechny děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu a teprve se na vstup do ní chystají.

Setkávat se pak budeme každé úterý vždy od 15,00 do 16,00 hodin.

MOC SE NA VÁS A VAŠE DĚTI TĚŠÍME.
Kolektiv MŠ Mohelnice

Jídelníček

Jídelníček

Jídelníček

5.12. – 9.12.2022

Alergeny

Pondělí

Přesnídávka

Čert s jahodovým mlékem, ovoce

7,3,1,M-pšeničná

Oběd

Polévka česneková s bramborem

7,1,M-pšeničná

Květák s brokolicí v sýrové omáčce, brambory, mandarinka, punč

7,1,M pšeničná

Svačina

Rohlík, pomazánkové máslo s mrkví, rajče, mléko

7,1M –pšeničná

                                                                                   Úterý

Přesnídávka

Chléb, pomazánka vajíčková, okurek, mléko

7,3,1M – pšeničná

Oběd

Polévka brokolicová (mléčná)

7,1,M  –  pšeničná

Pečený králík, dušený špenát, bramborový knedlík, ovocný čaj

7,3,1M – pšeničná

Svačina

Pomazánka tvarohová, polníček, mléko

 7,1M – pšeničná

                                                                                Středa

Přesnídávka

Bulka, pomazánka z ryb v tomatě, kedlubna, mléko

 7,1M-pšeničná

Oběd

Polévka z vaječné jíšky

7,3,1M-pšeničná

Vepřové rizoto, kyselý okurek, sirup

7,3,1M-pšeničná

Svačina

Chléb, rama, rajče, mléko

7,1M-pšeničná

                                                                              Čtvrtek 

Přesnídávka

Chléb, pomazánka fazolová, paprika, mléko

7,1M-pšeničná

Oběd

Polévka kapustová se zeleninou

7,1M-pšeničná

Rybí ragú, těstovina, bylinkový čaj

7,4,1M-pšeničná

Svačina

Toustový chléb, rama, tavený sýr, okurek, mléko

7,1M-pšeničná

                                                                                Pátek

Přesnídávka

Chléb, máslo s medem, ovoce, mléko

7,1M -pšeničná

Oběd

Polévka rajská s ovesnými vločkami

7,1M – pšeničná

Cizrna s pečenou zeleninou, chléb, ovocný čaj

7,1M- pšeničná

Svačina

Bageta, pomazánkové máslo s pažitkou, mrkev, mléko

7,,1M- pšeničná

Obecně: Nápoje na pitný režim po celý den.

Kuchařka : Zabořilová H.

Vedoucí školní jídelny : Nepeřilová S.

Změna jídelního lístku vyhrazena.