ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY – info odkaz Třídy –  Berušky 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MOHELNICE, HÁLKOVA 12

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Do Mateřské školy Mohelnice, Hálkova 12 byly přijaty děti

pod jednacím číslem:

 

Umístění                          Číslo jednací
1                                         P/46/2020
2                                         P/3/2020
3                                         P/9/2020
4                                         P/13/2020
5                                         P/15/2020
6                                         P/40/2020
7                                         P/47/2020
8                                         P/6/2020
9                                         P/41/2020
10                                       P/45/2020
11                                       P/5/2020
12                                       P/18/2020
13                                       P/32/2020
14                                       P/2/2020
15                                       P/51/2020
16                                       P/21/2020
17                                       P/50/2020
18                                       P/12/2020
19                                       P/23/2020
20                                        P/31/2020
21                                        P/20/2020
22                                        P/22/2020
23                                        P/39/2020
24                                        P/7/2020
25                                        P/11/2020
26                                        P/44/2020

 

 

 

Vážení rodiče.

K zápisu s žádostí o přijetí do Mateřské školy Mohelnice Hálkova 12

k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021 se dostavilo 53 žadatelů.

K dnešnímu dni 25.5.2020 je pro školní rok 2020/2021 přijato 26 uchazečů.

Touto cestou se omlouvám všem, které nemohu s žádostí uspokojit.

Zákonní zástupci, dostavte se dne 1.6.2020 do Mateřské školy Mohelnice, Hálkova12 pro rozhodnutí dle časového harmonogramu, který Vám byl zaslán.

 

Děkuji Pelikánová Iveta ředitelka MŠ

Platba úplaty (školného) v období od března do června 2020

Březen – MŠ uzavřena od 17.3.2020 – úplata hrazena poměrnou částí.

Duben – MŠ uzavřena – úplata nebude strhávána.

Květen – MŠ otevřena od 25.5.2020 – úplata pro závazně nahlášené hrazena poměrnou částí.

Červen – MŠ otevřena – úplata hrazena v plné výši pro závazně nahlášené.

Pro děti v posledním ročníku (předškoláky) stále platí osvobození od úplaty.

Děkuji Pelikánová ředitelka MŠ

 

 

 

POZOR – AKTUALIZOVÁNO!!!!

OD 25.5.2020 BUDE PRO DĚTI ZNOVUOTEVŘENA MATEŘSKÁ ŠKOLA.

V této souvislosti žádám zákonné zástupce, aby zvážili současnou situaci a aby závazně na email mateřské školy ( ms.halkova@tiscali.cz) do 20.5.2020, zda děti nastoupí, nebo nenastoupí do mateřské školy.

Účast na předškolním vzdělávání je zcela dobrovolná a to i pro děti s povinnou předškolní docházkou, není třeba předkládat omluvné listy.

Do mateřské školy mohou nastoupit děti za dodržení níže daných podmínek a po předání Čestného prohlášení viz. Příloha):

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO RODIČE PŘED NÁSTUPEM DÍTĚTE DO MŠ

 • Počítejte s větší časovou rezervou při předávání a vyzvedávání dítěte z MŠ.
 • Dávejte děti do MŠ jen na dobu nezbytně nutnou, hned po skončení pracovní doby si děti opět vyzvedněte!
 • Před vstupem do MŠ použije doprovázející osoba desinfekci.
 • Při vstupu do budovy MŠ bude mít dospělý i dítě roušku. Roušku dítěte uložte do skříňky do igelitového sáčku.
 • Dodržujte dostatečné rozestupy. Do šatny vstupujte v maximálním počtu 4 dospělí + děti. Ostatní čekají v chodbě.
 • Před vstupem do třídy předá zákonný zástupce učitelce informaci o naměřené teplotě doma, první den nástupu do MŠ předá Čestné prohlášení.
 • Po převlečení, přezutí vstupuje dítě do třídy a jde si důkladně umýt ruce mýdlem a vodou.
 • Zákonný zástupce předá dítě, do třídy nevstupuje.
 • Do MŠ mohou nastoupit děti zcela zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). V případě, že dítě trpí alergií, nastoupí jen v případě, že doloží lékařské potvrzení o tom, že je léčeno alergologem, protože jeho projevy mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.
 • Do MŠ provází dítě pouze jeden zákonný zástupce dítěte, nikoliv osoba z rizikové skupiny, či starší sourozenec. Doprovázející osoba se po budově MŠ pohybuje vždy v roušce a to po dobu nezbytně nutnou.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách MŠ nosit nemusí. Doporučujeme ale, abyste umístili dětem do skříněk alespoň 2ks roušek pro případ, kdyby se vyskytlo pozření z nákazy.
 • Nedávejte dětem do MŠ hračky, či jiné předměty, nenoste dětem sladkosti.
 • Neshromažďujte se s dětmi před budovou MŠ, ani na školní zahradě.
 • Dejte dětem do skříněk dostatek vhodného oblečení a obuvi. Většinu řasu budou trávit venku v areálu MŠ.
 • Při oznámení z podezření nákazy je potřeba okamžitě v co nejkratší době dítě vyzvednout. Aktualizovat ve třídách svoje telefonní čísla!!!

Přes veškerá úskalí se na Vás moc těšíme.

Pelikánová ředitelka MŠ

 

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020

ČERVENEC 2020 MŠ UZAVŘENA OD 1.7. – 31.7.2020, úplata (školné) nebude strženo z účtu.
V případě potřeby je možno umístit děti do MŠ Na Zámečku.

Zákonní zástupci dětí si přihlašování zajišťují sami.

Termín závazných
přihlášek je do 19.6.2020 v MŠ Na Zámečku.

Platba školného a stravné se hradí při přihlašování dětí do
MŠ předem.

SRPEN 2020 PROVOZ V MŠ od
1.8. – 31.8.2020. Úplata (školné) za tento měsíc činí 400,-Kč.

Vážení rodiče, zjišťujeme docházku na prázdninový měsíc srpen
2020, protože ne všechny děti nastoupí do MŠ od 25.5.2020.

Sdělte nám závazně emailem nebo telefonicky do 19.6.2020, které týdny v srpnu bude vaše dítě
chodit do MŠ.

 

Děkuji

Pelikánová ředitelka školy

 

 

 

Dokumenty – přílohy

Vyvěšeny nové dokumenty

Čestné prohlášení Stahuj

Očkování, čestné prohlášení Stahuj

Zápis opatření Stahuj

Kritéria přijímání děti  Stahuj

Žádost o přijetí dítěte Stahuj

Návrh rozpočtu pro rok 2020

Střednědobý výhled rozpočet 2021-2022

Třídy

Berušky

Berušky

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY - dne 23.června 2020 od 10hod.15min. Prosíme rodiče, přiveďte děti na tuto dobu do MŠ do třídy Berušky. Rozloučení proběhne tentokrát pouze ve třídě bez ú
Detail
Žabky

Žabky

Ahoj kamarádi, někteří z vás se chystají brzy do školky. Určitě už umíte nosit roušku a každý má nějakou hezkou, zajímavou. Víte, proč jí nosíme, kvůli čemu? Do zvířecí školičk
Detail
Koťátka

Koťátka

Opět se nám ve školce daří! I počasí je tento týden velmi vstřícné! 😄 V pondělí jsme si, na den dětí, užili spoustu legrace a sportovního zápolení!! Nebylo človíčka, který by nea...
Detail
Motýlci

Motýlci

Oslavovali jsme Den dětí, jak jinak než sportováním.      Tak dnes to vypuklo!!! První den ve školce po nucené přestávce jsme v naší t...
Detail

Pro rodiče

CO SE DĚJE VE ŠKOLCE

Školní rok uplynul jako voda a nám s některými dětmi nastane loučení. Abychom si připomněli, kteří to jsou, můžete si prohlédnout školní tablo ve výloze u ,,Brulíků“(GAZOKOV Tyrše
a Fugnera).
Všem školákům přejeme hodně zdaru!

Zprávičky z naší školičky.

Hurááááá, v pondělí 25.5.2020 znovu otevíráme naši školku!!!

Všichni ve školce jsme na vás mysleli a pilně pracovali. Paní učitelky přerovnaly hračky, vytvořily nové hrací koutky a připravily pro děti pěkná překvapení J. Na všechny kluky a holčičky čekají čisté, uklizené třídy,  krásně upravená zahrada plná hraček a novinka – pítko pro děti.

Za kolektiv MŠ Mohelnice, Hálkova 12 ik

Strava a úplata

Stravné pro děti MŠ platné od 1.9.2019:

Věk  3 – 6 let

S přesnídávka 7,-
P polodenní 30,-
A oběd+pit.rež. 2O,-+3,-
/ celodenní 36,-
B svačinka 6,-

Věk 7 let

F přesnídávka 7,-
O polodenní 32,-
C oběd+pit.rež. 22,-+3,-
V celodenní 38,-
E svačinka 6,-

 

Pro rodiče

Platba úplaty (školného) v období od března do června 2020

Březen – MŠ uzavřena od 17.3.2020 – úplata hrazena poměrnou částí.

Duben – MŠ uzavřena – úplata nebude strhávána.

Květen – MŠ otevřena od 25.5.2020 – úplata pro závazně nahlášené hrazena poměrnou částí.

Červen – MŠ otevřena – úplata hrazena v plné výši pro závazně nahlášené.

Pro děti v posledním ročníku (předškoláky) stále platí osvobození od úplaty.

Děkuji Pelikánová ředitelka MŠ

Společné fotografování dětí proběhne:

2.6 2020

tř. Motýlci v 9.30 hod

tř. Koťrátka v 10.30 hod.

3.6.2020

tř. Žabičky v 9.30 hod.

tř. Berušky v 10.30 hod.

Fotografování proběhne pouze venku, při nepřízni se odsune na jiný termín

DESATERO předškoláka

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla


Pro rodiče: dokumenty ke stažení

Přihláška stravování

Desatero předškoláka

Omluvenka předškoláka

Dětský klub

Dětský klub

Rádi přivítáme v naší mateřské škole děti se svými rodiči. Dětem je k dispozici celé vybavení třídy. Mohou si vyzkoušet všechny hračky, trampolínku, skluzavku, výtvarný materiál, didaktické pomůcky a navíc zkušené učitelky rády zodpoví rodičům na veškeré otázky týkající se předškolního vzdělávání. Poradí, jak připravit vaše dítě na vstup do mateřské školy. Děti si navíc pravidelným navštěvováním dětského klubu postupně přivyknou na nové prostředí.

Dětský klub je pro všechny děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu a teprve se na vstup do ní chystají.

Setkávat se pak budeme každé úterý vždy od 15,00 do 16,00 hodin.

MOC SE NA VÁS A VAŠE DĚTI TĚŠÍME.
Kolektiv MŠ Mohelnice

Jídelníček

Jídelníček

Jídelníček 1.6. – 5.6.2020

Jídelníček na přání dětí z koťátek

Alergeny
                                                                       Pondělí
Přesnídávka Chléb štýrský, pomazánka vaječná se sýrem, mrkvička, kapučíno 7,3,1M – pšeničná
Oběd Polévka jemná krémová z pečených rajčat s písmenky 7,1M – pšeničná
Smažená aljašská treska, bramborová kaše, zelný salát, čaj lesní plody 7,4,3,1M – pšen.
Svačina Chléb podmáslový, pomazánka z červené čočky, okurek, mléko 7,1M – pšeničná
                                                                          Úterý
Přesnídávka Veka, přesnídávka lesní směs, jablko, čaj dobré ráno 7,1M – pšeničná
Oběd Polévka hrachový krém s krutonky 1M – pšeničná
Pizza s kuřecí šunkou a strouhaným sýrem, obloha, sirup citrónový 7,1M – pšeničná
Svačina Chléb třebovský, perla vitamíny, okurek, mléko 7,1M – pšeničná
                                                                          Středa
Přesnídávka Chléb slunečnicový, pomazánka z hovězího masa, rajčata, bílá káva 7,1M – pšeničná
Oběd Polévka drůbeží masová 1M – pšeničná
Bramborové šišky s makovým cukrem a máslem, jablko, banánový koktejl 7,1M – pšeničná
Svačina Tmavá kaiserka, medové máslo, jablko, mléko 7,1M – pšeničná
                                                                          Čtvrtek 
Přesnídávka Vanilkové řezy s kousky čokolády, jablko, pudingové mléko 7,1M – pšeničná
Oběd Polévka květáková s vejci 9,3,1M – pšeničná
Špagety s boloňskou omáčkou a strouhaným sýrem, čaj mango 7,1M –pšeničná
Svačina Chléb třebovský, pomazánka z tresčích jater, okurek, mléko 7,4,1M – pšeničná
                                                                            Pátek
Přesnídávka Chléb štýrský, pomazánka z tuňáka a bylinek, paprika, bílá káva 7,4,1M – pšeničná
Oběd Polévka rýžová se zeleninkou 9,1M – pšeničná
Vařené hovězí maso v rajské omáčce, houskové knedlíky, vita drink 7,3,1M – pšeničná
Svačina Čokoládové polštářky, jablko, mléko 7,1M – pšeničná
Obecně: Nápoje na pitný režim po celý den
Kuchařka : Zabořilová H. Vedoucí školní jídelny : Linhartová B. Změna jídelního lístku vyhrazena.