ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO RODIČE PŘED NÁSTUPEM DÍTĚTE DO MŠ

 • Počítejte s větší časovou rezervou při předávání a vyzvedávání dítěte z MŠ.
 • Dávejte děti do MŠ jen na dobu nezbytně nutnou, hned po skončení pracovní doby si děti opět vyzvedněte!
 • Před vstupem do MŠ použije doprovázející osoba desinfekci.
 • Při vstupu do budovy MŠ bude mít dospělý i dítě roušku. Roušku dítěte uložte do skříňky do igelitového sáčku.
 • Dodržujte dostatečné rozestupy. Do šatny vstupujte v maximálním počtu 4 dospělí + děti. Ostatní čekají v chodbě.
 • Před vstupem do třídy předá zákonný zástupce učitelce informaci o naměřené teplotě doma, první den nástupu do MŠ předá Čestné prohlášení.
 • Po převlečení, přezutí vstupuje dítě do třídy a jde si důkladně umýt ruce mýdlem a vodou.
 • Zákonný zástupce předá dítě, do třídy nevstupuje.
 • Do MŠ mohou nastoupit děti zcela zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). V případě, že dítě trpí alergií, nastoupí jen v případě, že doloží lékařské potvrzení o tom, že je léčeno alergologem, protože jeho projevy mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.
 • Do MŠ provází dítě pouze jeden zákonný zástupce dítěte, nikoliv osoba z rizikové skupiny, či starší sourozenec. Doprovázející osoba se po budově MŠ pohybuje vždy v roušce a to po dobu nezbytně nutnou.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách MŠ nosit nemusí. Doporučujeme ale, abyste umístili dětem do skříněk alespoň 2ks roušek pro případ, kdyby se vyskytlo pozření z nákazy.
 • Nedávejte dětem do MŠ hračky, či jiné předměty, nenoste dětem sladkosti.
 • Neshromažďujte se s dětmi před budovou MŠ, ani na školní zahradě.
 • Dejte dětem do skříněk dostatek vhodného oblečení a obuvi. Většinu řasu budou trávit venku v areálu MŠ.
 • Při oznámení z podezření nákazy je potřeba okamžitě v co nejkratší době dítě vyzvednout. Aktualizovat ve třídách svoje telefonní čísla!!!

Přes veškerá úskalí se na Vás moc těšíme.

Pelikánová ředitelka MŠ

 

 

 

Dokumenty – přílohy

Vyvěšeny nové dokumenty

Čestné prohlášení Stahuj

Očkování, čestné prohlášení Stahuj

Zápis opatření Stahuj

Kritéria přijímání děti  Stahuj

Žádost o přijetí dítěte Stahuj

Návrh rozpočtu pro rok 2020

Střednědobý výhled rozpočet 2021-2022

Třídy

Berušky

Berušky

Dnes proběhlo slavnostní rozloučení s předškoláky v Beruškách :-)          
Detail
Žabky

Žabky

Ahoj kamarádi, někteří z vás se chystají brzy do školky. Určitě už umíte nosit roušku a každý má nějakou hezkou, zajímavou. Víte, proč jí nosíme, kvůli čemu? Do zvířecí školičk
Detail
Koťátka

Koťátka

Rozloučení s našimi předškoláky :-) Opět se nám ve školce daří! I počasí je tento týden velmi vstřícné! 😄 V pondělí jsme si, na den dětí, užili spoustu legrace...
Detail
Motýlci

Motýlci

Otec roku :-D                                   Na zahradě si jen nehrajeme...   Oslavovali jsme Den dětí, jak jinak než sportováním.  ...
Detail

Pro rodiče

CO SE DĚJE VE ŠKOLCE

Školní rok uplynul jako voda a nám s některými dětmi nastane loučení. Abychom si připomněli, kteří to jsou, můžete si prohlédnout školní tablo ve výloze u ,,Brulíků“(GAZOKOV Tyrše
a Fugnera).
Všem školákům přejeme hodně zdaru!

Strava a úplata

Stravné pro děti MŠ platné od 1.9.2019:

Věk  3 – 6 let

S přesnídávka 7,-
P polodenní 30,-
A oběd+pit.rež. 2O,-+3,-
/ celodenní 36,-
B svačinka 6,-

Věk 7 let

F přesnídávka 7,-
O polodenní 32,-
C oběd+pit.rež. 22,-+3,-
V celodenní 38,-
E svačinka 6,-

 

Pro rodiče

Informativní schůzka pro zákonné zástupce nově nastupujících dětí.

Pro školní rok 2020/2021

Srdečně zveme všechny rodiče nově nastupujících dětí na informativní schůzku.

Dne 25.6.2020 v 15.30 hod.,

 

Na schůzce obdržíte

 • Dokument „Lékařské potvrzení“.
 • Seznam věcí, které doporučujeme při vstupu dítěte do MŠ.
 • Seznámíte se učitelkami nejmladších tříd Motýlků a Žabek.
 • Seznámíte se s pravidly ve třídě.
 • Nahlásíte přesné datum, kdy vaše dítě do MŠ nastoupí.

Iveta Pelikánová

Ředitelka MŠ Mohelnice, Hálkova 12

MATEŘINKA 2020

Objednávka fotografií (ke shlédnutí na nástěnce v Beruškách a v Koťatech)

13×18 – 35kč a 15×21 – 45kč

Možnost objednat DVD 120kč

OBJEDNÁVKA

pište jméno a číslo fotky, zájem o DVD na e-mail polakovaandy@seznam.cz

        

Platba úplaty (školného) v období od března do června 2020

Březen – MŠ uzavřena od 17.3.2020 – úplata hrazena poměrnou částí.

Duben – MŠ uzavřena – úplata nebude strhávána.

Květen – MŠ otevřena od 25.5.2020 – úplata pro závazně nahlášené hrazena poměrnou částí.

Červen – MŠ otevřena – úplata hrazena v plné výši pro závazně nahlášené.

Pro děti v posledním ročníku (předškoláky) stále platí osvobození od úplaty.

Děkuji Pelikánová ředitelka MŠ

DESATERO předškoláka

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla


Pro rodiče: dokumenty ke stažení

Přihláška stravování

Desatero předškoláka

Omluvenka předškoláka

Dětský klub

Dětský klub

Rádi přivítáme v naší mateřské škole děti se svými rodiči. Dětem je k dispozici celé vybavení třídy. Mohou si vyzkoušet všechny hračky, trampolínku, skluzavku, výtvarný materiál, didaktické pomůcky a navíc zkušené učitelky rády zodpoví rodičům na veškeré otázky týkající se předškolního vzdělávání. Poradí, jak připravit vaše dítě na vstup do mateřské školy. Děti si navíc pravidelným navštěvováním dětského klubu postupně přivyknou na nové prostředí.

Dětský klub je pro všechny děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu a teprve se na vstup do ní chystají.

Setkávat se pak budeme každé úterý vždy od 15,00 do 16,00 hodin.

MOC SE NA VÁS A VAŠE DĚTI TĚŠÍME.
Kolektiv MŠ Mohelnice

Jídelníček

Jídelníček

Jídelníček 10.8. – 14.8.2020

 

Alergeny
                                                                       Pondělí
Přesnídávka Chia bagetka, pomazánka drožďová, kedlubna, bílá káva 7,3,1M – pšeničná
Oběd Polévka brokolicová s vejcem 7,3,1M – pšeničná
Míchané luštěniny na kyselo s cibulkou, chléb podmáslový, okurek, džus       1M– pšeničná
Svačina Chléb podmáslový, pomazánka rybí, paprika, čaj šípkový 7,4,1M– pšeničná
                                                                          Úterý
Přesnídávka Kaše jáhlovo-rýžová s máslem a grankem, meloun, čaj pomerančový    7,1M – pšeničná
Oběd Polévka kapustová       1M – pšeničná
Krůtí nudličky na kari, dušená rýže basmati, sirup malinový    7,1M – pšeničná
Svačina Chléb lněný, pomazánka česneková, okurek, mléko    7,1M – pšeničná
                                                                          Středa
Přesnídávka Chléb březovský, pomazánka ze strouhaného sýra, mrkvička, mléko 7,1M – pšeničná
Oběd Polévka krupicová 7,3,1M – pšeničná
Rybí filé na zelenině, šťouchané brambory s cibulkou, čaj citrónový 7,4,1M – pšeničná
Svačina Kaiserka tmavá, máslo, rajče, mléko    7,1M – pšeničná
                                                                          Čtvrtek 
Přesnídávka Chléb žitné zrno, pomazánka tvarohová, rajče, vita káva 7,1M – pšeničná
Oběd Polévka hrstková 9,3,1M – pšeničná
Žemlovka s jablky, tvarohem, skořicovým cukrem a máslem, vita drink 7,3,1M –pšeničná
Svačina Chléb lněný, pomazánka fazolová s ajvarem, kedlubna, mléko 7,1M –pšeničná
                                                                            Pátek
Přesnídávka Ovocný perník, jablko, banánový koktejl 7,3,1M – pšeničná
Oběd Polévka ze zeleného hrášku       1M – pšeničná
Plněné bramborové knedlíky s kysaným zelím a cibulkou, vita drink    7,1M – pšeničná
Svačina Chléb slovenský, pomazánka zeleninová, rajče, mléko 7,3,1M – pšeničná
Obecně: Nápoje na pitný režim po celý den
Kuchařka : Zabořilová H. Vedoucí školní jídelny : Linhartová B. Změna jídelního lístku vyhrazena.