Aktuálně

11.6.2022 Nové fotografie

Do odkazu Koťata a Motýlci byly vloženy nové fotky.

Seznam přijatých dětí pro předškolní vzdělávání pro školní rok 2022 – 2023.

Seznam zobrazíte zde

Prázdninový provoz 2022

PROVOZ MŠ – LETNÍ PRÁZDNINY 2022

ČERVENEC:   MŠ HÁLKOVA UZAVŘENA od 1.7. do 31.7.2022, úplata (školné) nebude strháváno z účtu

 SRPEN:         MŠ HÁLKOVA V PROVOZU od 1.8. do 31.8.2022, úplata (školné) bude strháváno v plné výši 400,- Kč

V případě potřeby v měsíci červenci je možnost umístit dítě do Mateřské školy Na Zámečku.

Zákonní zástupci dětí si přihlašování zajišťují sami.

Termín závazných přihlášek je od 1.6. do 17.6.2022

Platba školného a stravného se hradí při přihlašování dětí v dané mateřské škole .

Pelikánová ředitelka MŠ

 

17.5.2022 Pokyny k zápisu dětí z Ukrajiny

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zápis se koná 3.6.2022 od 9hod. do 12hodin. v mateřské škole.

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

ZDE:

https://www.mshalkova.cz/wp-content/uploads/2022/05/Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-11.pdf 

https://www.mshalkova.cz/wp-content/uploads/2022/05/Vzor_1_ozn_zapisu_MS1.pdf

11.4.2022

Je přidán dodatek k pozvánce k Zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

Pro nastávající školní rok je předpokládaný počet přijatých dětí 20.

zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022-2023.

Žádost o přijímání dětí a Vyjádření lékaře stahujte v hlavní liště, Dokumenty pro rodiče. Dokumenty můžete také vyzvednout v podatelně MěÚ Mohelnice. 

Pozvánku k zápisu otevřete zde:

https://www.mshalkova.cz/wp-content/uploads/2022/03/Zapisy_deti_do_MS_2022_20232-1.pdf

Školy pro děti z Ukrajiny. Dokument vydaný OLOMOUCKÝM KRAJEM v českém a ukrajinském jazyce.

16.2.2022 Psí útulek v Mohelnici

Děti ze třídy Berušek a Koťátek předaly psímu útulku města Mohelnice dárky za celou MŠ. Všem, kteří donesli potřebné věci pro pejsky, moc děkujeme. Dek, ručníků, psích konzerv, piškotů a jiných praktických dárků bylo opravdu hodně. Paní učitelka Andrea musela převézt věci autem. Paní Sokelová byla velmi překvapená, kolik jsme toho dovezli!

Děti si návštěvu útulku náramně užily 😊🐶💗

 

Důležité oznámení platné od 9.7.2021(dle nařízení vlády ČR).

Při návratu dětí do 6 let ze zahraničních zemí s velmi vysokým rizikem nákazy Covid – 19

musí nastoupit do izolace 7 – 10 dní. Do té doby nemohou navštěvovat mateřskou školu.

Děti 6 leté a starší se musí při návratu ze zemí s již nízkým nebo středním rizikem nákazy

(zelená, oranžová zem) podrobit PCR testování (nesmí být starší jak 72 hodin)

nebo antigenního testování (nesmí být starší jak 48 hodin).

Pelikánová ředitelka MŠ

Třídy

Berušky

Berušky

  Třídu berušky navštěvuje celkem 28 dětí ve věku 5 – 6 let.  S dětmi pracují dvě paní učitelky, Andrea Poláková a Mgr. Zuzana Poláchová. Třída je rozdělena na...
Detail
Žabky

Žabky

  Do naší třídy je zapsáno 28 dětí. S dětmi pracují dvě kvalifikované učitelky. V herně jsou hrací koutky pro malé kadeřnice, pokojíček a kuchyňka, ale také pro hry s au...
Detail
Koťátka

Koťátka

1.6.2022 jsme slavili Den dětí. Jak jinak než sportem. Zápolení mezi třídami Berušek a Koťat bylo napínavé. Vyhráli všichni:-). Fandilo se až se třásla okna ....... 31.5.20...
Detail
Motýlci

Motýlci

31.5. se děti z Motýlků, ale i ostatních tříd vydaly na školní výlet do Zoo Vyškov a Dinoparku. Den to byl krásný, děti se seznámily s novými druhy zvířat a bedlivě prozkoumaly, ja...
Detail

Pro rodiče

CO SE DĚJE VE ŠKOLCE

strava a úplata

Mateřská škola Mohelnice, Hálkova 12
Od 1.9.2021 dochází k navýšení cen stravného a to z důvodu změn ve vyhlášce č.
107/2005 Sb., o školním stravování – upravují se finanční limity na nákup potravin,
které stanovuje příloha č. 2 vyhlášky o školním stravování.
Stravné pro děti mateřské školy platné od 1.9.2021
Věk od 3 – do 6 let
S – přesnídávka 10,-
P – polodenní 34,-
A – oběd + pitný režim 21,- + 3,-
/ – celodenní 42,-
B – svačinka 8,-
Věk nad 6 let a více
F – přesnídávka 10,-
O – polodenní 36,-
C – oběd + pitný režim 23,- + 3,-
V – celodenní 44,-
E – svačinka 8,-
——————————– —————————-
Blanka Linhartová VŠJ Iveta Pelikánová
ředitelka MŠ

Pro rodiče

DESATERO předškoláka

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

Dětský klub

Dětský klub

Milí rodiče, díky pokračujícím hygienickým opatřením jsme byli nuceni zatím Dětský klub neotvírat. O případné změně vás budeme informovat zde.

ik

Rádi přivítáme v naší mateřské škole děti se svými rodiči. Dětem je k dispozici celé vybavení třídy. Mohou si vyzkoušet všechny hračky, trampolínku, skluzavku, výtvarný materiál, didaktické pomůcky a navíc zkušené učitelky rády zodpoví rodičům na veškeré otázky týkající se předškolního vzdělávání. Poradí, jak připravit vaše dítě na vstup do mateřské školy. Děti si navíc pravidelným navštěvováním dětského klubu postupně přivyknou na nové prostředí.

Dětský klub je pro všechny děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu a teprve se na vstup do ní chystají.

Setkávat se pak budeme každé úterý vždy od 15,00 do 16,00 hodin.

MOC SE NA VÁS A VAŠE DĚTI TĚŠÍME.
Kolektiv MŠ Mohelnice

Jídelníček

Jídelníček

Jídelníček

8.8. – 12.8.2022

Alergeny

Pondělí

Přesnídávka

Jogurt ovocný, ½ rohlík, Čaj ovocný

7,1M -pšeničná

Oběd

Polévka pórková s vejci

7,3,1M – pšeničná

Cizrnová kaše s cibulkou, Chléb, Jablko, Čaj bylinkový

1M –pšeničná

Svačina

Kaiserka , Rama, Rajče, Mléko

7,1M –pšeničná

                                                                                   Úterý

Přesnídávka

Chléb bramborový, Pomazánka tvarohová ,Mrkev, Džus

 7,1M  –  pšeničná

Oběd

Polévka kedlubnová

 7,1M  –  pšeničná

Kuře na paprice, Těstoviny, Čaj ovocný

7,3,1M – pšeničná

Svačina

Chléb lněný, Pomazánka zeleninová, Okurek salátový, Mléko

 7,1M – pšeničná

                                                                                Středa

Přesnídávka

Šlehaný tvaroh, Jablko, Mléčný koktejl

 7,1M – pšeničná

Oběd

Polévka bramborová

 7,1M – pšeničná

Rizoto z rybího filé, Kompot, Čaj bylinkový

7,4,1M – pšeničná

Svačina

Chléb březovský, Pomazánka drožďová, Rajče, Mléko

7,3,1M – pšeničná

                                                                              Čtvrtek 

Přesnídávka

Rohlík ,Tavený sýr, Kedlubna , Sirup

 7,1M – pšeničná

Oběd

Polévka hrstková

 7,1M -pšeničná

Hovězí pečeně na paprikách, Brambory, Čaj ovocný

7,,1M – pšeničná

Svačina

Rohlík finský, Pomazánka masová, Mrkev, Mléko

 7,1M – pšeničná

                                                                                Pátek

Přesnídávka

Bageta, pomazánkové máslo, Broskev, Čaj bylinkový

7,1M-pšeničná

Oběd

Polévka kapustová

7,1M-pšeničná

Vepřové nudličky na žampionech, Kuskus, Mléko

7,1M- pšeničná

Svačina

Chléb, Pomazánka čočková, Rajčata, Mléko

7,1M-pšeničná

Obecně: Nápoje na pitný režim po celý den.

Kuchařka : Zabořilová H.

Vedoucí školní jídelny : Nepeřilová S.

Změna jídelního lístku vyhrazena.