Aktuálně

26.9.2023 Do záložky Berušky byly vloženy nové fotografie.

19.9.2023 Do záložky Motýlci byly vloženy fotografie.

19.9.2023 Oslavy města Mohelnice

Děti z naší MŠ se prezentovaly na oslavách Mohelnice, vystoupení sboru Holubičky a podiové vystoupení Šmoulové sklidilo veliký potlesk 😀

12.9.2023

Do záložky Berušky a Žabky byly vloženy nové fotografie

5.9.2023 PLÁN AKCÍ NA ZÁŘÍ – bude postupně doplňován

Září 2023

 • 1.9. zahájení školního roku 2023-2024
 • 6.9. pohádka na uvítanou – všechny děti, akce dopoledne v MŠ
 • 8.9. Vystoupení školního pěveckého sboru Holubičky na oslavách města Mohelnice
 • 11.9. Třídní schůzka Berušky, začátek v 15,30 hod.
 • 12.9. Třídní schůzka Motýlci, začátek v 15,30 hod.
 • 13.9. Třídní schůzka Žabky, začátek v 15,15 hod.
 • 14.9. Třídní schůzky Koťata, začátek v 15,30 hod.
 • ?         Setkání s myslivcem – akce v MŠ
 • 22.9. Akce v MŠ – Záchranná stanice Pateřín.

2.9.2023 Ohlédnutí za uplynulým školním rokem 🙂

Obě videa jsou uložena v záložce Škola.

1.9.2023 vloženy nové dokumenty

Do záložky Dokumenty pro rodiče byl vložen nový dokument Přihláška ke stravování.

Do záložky Dokumenty školy byly vloženy dva nové dokumenty, Školní řád a Školní vzdělávací program.

31.8.2023 Zahájení školního roku 2023-2024

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí, rádi bychom vás přivítali v novém školním roce 2023-2024. 

Provoz mateřské školy začíná 1.9.2023. Mateřská škola bude opět otevřena tak, jak jste zvyklí, otevřeno máme od 6,00 do 16,30 hodin. 

V připravených třídách se na vaše děti těší paní učitelky. Ve třídě Motýlků paní učitelky Jitka Černochová a Andrea Poláková. Ve třídě Žabiček Bc. Alena Hanáková a Mgr. Zuzana Beranová. Ve třídě Koťat jsme se na vaše děti obzvlášť připravili  :-), s dětmi pracuje paní ředitelka Iveta Pelikánová, uč. Monika Kukrlová, uč. Nela Paloušková a asistentka pedagoga Bedřiška Dobrovolná. V Beruškách, s nejstaršími dětmi budou pracovat dvě Ivy, uč. Iva Kunčická a uč. Iva Cinařová.

Mějte krásný zbytek léta a na viděnou 🙂

řed. MŠ Iveta Pelikánová

Třídy

Berušky

Berušky

Počasí nám přeje, je ten správný čas na dlouhé vycházky. Tentokrát do parku. Ve voliéře jsem pozorovali korely, bažanty.... V naší třídě ... Třídu berušky navšt...
Detail
Žabky

Žabky

V prvním zářijovém týdnu si děti užily pohádkového představení v naší školičce. Do naší třídy je zapsáno 28 dětí. S dětmi pracují dvě kvalifikované učitelky, Mgr. Zuzana Bera
Detail
Koťátka

Koťátka

Třída Koťátek se v letošním školním roce rozjela pěkným tempem. Kolektiv se pomalu stmeloval, Nové děti neměly větší problém s adaptací. Do třídy nastoupilo celkem 27 dětí, z toho ...
Detail
Motýlci

Motýlci

I nejmenší děti si zvykají na naší školičku. Smutné oči raději vyměníme za radostný pohled při hraní ve třídě a venku. Začínáme zpívat, cvičit, malovat, čteme si a prohlížíme knížk...
Detail

Pro rodiče

CO SE DĚJE VE ŠKOLCE

strava a úplata

Mateřská škola Mohelnice, Hálkova 12
Od 1.1.2023 dochází k navýšení cen stravného a to z důvodu změn ve vyhlášce č.
107/2005 Sb., o školním stravování – upravují se finanční limity na nákup potravin,
které stanovuje příloha č. 2 vyhlášky o školním stravování.
Stravné pro děti mateřské školy platné od 1.5.2023 Věk od 3 – do 6 let
S – přesnídávka 12,-
P – polodenní 39,-
A – oběd + pitný režim 23,- + 4,-
/ – celodenní 48,-
B – svačinka 9,-
Věk nad 6 let a více
F – přesnídávka 12,-
O – polodenní 41,-
C – oběd + pitný režim 25,- + 4,-
V – celodenní 50,-
E – svačinka 9,-
——————————– —————————-
Soňa Nepeřilová VŠJ Iveta Pelikánová
ředitelka MŠ

Pro rodiče

DESATERO předškoláka

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

Dětský klub

Dětský klub

Rádi přivítáme v naší mateřské škole děti se svými rodiči. Dětem je k dispozici celé vybavení třídy. Mohou si vyzkoušet všechny hračky, trampolínku, skluzavku, výtvarný materiál, didaktické pomůcky a navíc zkušené učitelky rády zodpoví rodičům na veškeré otázky týkající se předškolního vzdělávání. Poradí, jak připravit vaše dítě na vstup do mateřské školy. Děti si navíc pravidelným navštěvováním dětského klubu postupně přivyknou na nové prostředí.

Dětský klub je pro všechny děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu a teprve se na vstup do ní chystají.

Setkávat se pak budeme každé úterý vždy od 15,00 do 16,00 hodin. O zahájení vás budeme včas informovat.

MOC SE NA VÁS A VAŠE DĚTI TĚŠÍME.
Kolektiv MŠ Mohelnice

Jídelníček

Jídelníček

Jídelníček

2.10. – 6.10.2023

 

                     

Alergeny

Pondělí

Přesnídávka

Chléb podmáslový, pomazán. máslo, sušená rajčata, okurek, mléko

7,1M-pšeničná

          Oběd

Polévka hrstková

1M-pšeničná

Fazolky ve smetanové omáčce, vejce, brambory, ovocný čaj

7,3,1M-pšeničná

Svačina.

Veka, pomazánkové máslo s koprem, rajče, mléko

7,1M-pšeničná

                                                                                   Úterý

Přesnídávka

Chléb březovský, pomazánka z olejovek, mrkev, mléko

7,4,1M-pšeničná

Oběd

Polévka bramborová

9,1M-pšeničná

Vepřové na kmíně, těstovina, zel. obloha, džus mango

3,1M-pšeničná

Svačina

Rohlík, pohanková pomazánka s lučinou a pažitkou, kedluben, mléko

7,1M-pšeničná

                                                                                Středa

Přesnídávka

Kaiserka, pomazánka celerová se šunkou, hruška, mléko

9,7,1M-pšeničná

Oběd

Polévka květáková s vejci

3,1M-pšeničná

Kuřecí prsa na kari s jablky, dušená rýže, salát, ovocný čaj

1M-pšeničná

Svačina

Chléb třebovský, pomazánka fazolová, ředkvička, mléko

7,1M-pšeničná

                                                                              Čtvrtek 

Přesnídávka

Bílý jogurt, rozmixované jahody, ½ rohlík, ochucené mléko(pomeranč)

7,1M-pšeničná

 Oběd

Polévka pórková s ovesnými vločkami            

1M-pšeničná

Rybí filé zapečené se sýrem, bramborová kaše, zel.obloha, ovocný čaj

7,4,1M-pšeničná

Svačina

Chléb štýrský, pomazánka vaječná s pažitkou, rajče, mléko

7,3,1M-pšeničná

                                                                                Pátek

Přesnídávka

Toustový chléb, pomazánka z lučiny a s jablky, mrkev, mléko

7,1M-pšeničná

Oběd

Polévka hovězí se špaldovými knedlíčky

9,3,1M-pšeničná

Hovězí pečeně, rajská omáčka, celozrnný knedlík, ovocný čaj

7,1M-pšeničná

Svačina

Chléb březovský, pomazánka z taveného sýra, okurek, mléko

7,1M-pšeničná

Obecně: Nápoje na pitný režim po celý den.

Kuchařka: Zabořilová H.

Vedoucí školní jídelny: Nepeřilová S.

Změna jídelního lístku vyhrazena.