Aktuálně

Divadlo

V pátek 17.9. proběhlo ve školce odložené představení divadélka Plyšový medvídek – Policejní pohádka. 

Berušky

11.9.2021 byly vloženy fotografie do Třída Berušky

Motýlci

9.9.2021 byly vloženy fotky do sekce Třída Motýlci  – Motýlí zpravodajství 🙂

Žabky

8.9.2021 byly vloženy fotky do sekce Třída Žabky

Koťata

5.9.2021 byly vloženy fotky do sekce Třída Koťata

byl vložen nový dokument

5.9.2021 byl do sekce Dokumenty MŠ vložen nový dokument týkající se zvýšení ceny za stravu dětí.

Třídní schůzky

1.9.2021.

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na třídní schůzky do jednotlivých tříd.  Prosíme, pokud je to možné, zajistěte si hlídání a na třídní schůzku přijďte bez dětí. Děkujeme.

1. Koťata 6.9.2021 (pondělí) 16 hodin
2. Motýlci 8.9.2021 (středa) 16 hodin
3. Berušky 8.9.2021 (středa)  16 hodin
4. Žabky 9.9.2021 (čtvrtek) 16 hodin

Byly vloženy nové dokumenty

31.8.2021

Do sekce Dokumenty pro rodiče byl vložen dokument Přihláška ke stravování

Do sekce Dokumenty MŠ byl vložen nový dokument Školní řád

Důležité informace (dle nařízení vlády)

30.8.2021

Důležité informace – opatření Covid ZDE

Informace k zahájení nového školního roku 2021-2022

30.8.2021

Důležité informace k zahájení školního roku najdete ZDE

Dokumenty potřebné k přijetí dítěte do MŠ

30.8.2021 byly do sekce Dokumenty pro rodiče přidány tyto dokumenty. 

  1. Směrnice pro přijímání dětí v Mateřské škole
  2. Žádost o přijetí dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání
  3. Vyjádření ke zdravotnímu stavu dítěte

Důležité oznámení platné od 9.7.2021(dle nařízení vlády ČR).

Při návratu dětí do 6 let ze zahraničních zemí s velmi vysokým rizikem nákazy Covid – 19

musí nastoupit do izolace 7 – 10 dní. Do té doby nemohou navštěvovat mateřskou školu.

Děti 6 leté a starší se musí při návratu ze zemí s již nízkým nebo středním rizikem nákazy

(zelená, oranžová zem) podrobit PCR testování (nesmí být starší jak 72 hodin)

nebo antigenního testování (nesmí být starší jak 48 hodin).

Pelikánová ředitelka MŠ

Výsledek zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče.

Předem se omlouvám všem uchazečům, že jsem Vám nemohla vyhovět z důvodu omezené kapacity školy. Prosím všechny žadatele, aby se dostavili ve stanovený den a čas. Děkuji.

Předkládám Vám seznam přijatých dětí do Mateřské školy Mohelnice, Hálkova 12.

Z celkového počtu 64 žadatelů je přijato 29 dětí pod registračním číslem. Seznam registračních čísel přijatých dětí zde.

Všem moc děkuji za projevený zájem a prosím zachovejte nám přízeň.

Pelikánová Iveta ředitelka MŠ

NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví se s účinností 25.2.2021 nařizuje vstupovat do budovy
mateřské školy s použitím ochranných prostředků… ODKAZ

Třídy

Berušky

Berušky

V beruškách jsme nový školní rok zahájili v příjemné atmosféře. Navzájem jsme se všichni seznamovali a během pár dní se z nás stali kamarádi. Užívali jsme si pěkné počasí na za...
Detail
Žabky

Žabky

Kolektivní práce loučíme se s létem, procvičování barev, jemné motoriky, spolupráce dětí 🙂     Do naší třídy je zapsáno 28 dětí. S dětmi pracují dvě kv...
Detail
Koťátka

Koťátka

Zahájili jsme nový školní rok a věříme, že bude klidnější, než ty předešlé. Přejeme všem pevné zdraví!!! Přikládám několik fotografií z prvních dnů v naší třídě. ...
Detail
Motýlci

Motýlci

Motýlí zpravodajství 😁 Třída "motýlků" se pomaloučku rozjíždí. Návštěvnost je ovlivněna prvními nachlazeními, ale i přes to, si děti pomalu srdnatě přivykají na první změny ve s...
Detail

Pro rodiče

CO SE DĚJE VE ŠKOLCE

strava a úplata

Mateřská škola Mohelnice, Hálkova 12
Od 1.9.2021 dochází k navýšení cen stravného a to z důvodu změn ve vyhlášce č.
107/2005 Sb., o školním stravování – upravují se finanční limity na nákup potravin,
které stanovuje příloha č. 2 vyhlášky o školním stravování.
Stravné pro děti mateřské školy platné od 1.9.2021
Věk od 3 – do 6 let
S – přesnídávka 10,-
P – polodenní 34,-
A – oběd + pitný režim 21,- + 3,-
/ – celodenní 42,-
B – svačinka 8,-
Věk nad 6 let a více
F – přesnídávka 10,-
O – polodenní 36,-
C – oběd + pitný režim 23,- + 3,-
V – celodenní 44,-
E – svačinka 8,-
——————————– —————————-
Blanka Linhartová VŠJ Iveta Pelikánová
ředitelka MŠ

Pro rodiče

DESATERO předškoláka

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla


Pro rodiče: dokumenty ke stažení

Přihláška stravování

Desatero předškoláka

Omluvenka předškoláka

Dětský klub

Dětský klub

Milí rodiče, díky pokračujícím hygienickým opatřením jsme byli nuceni zatím Dětský klub neotvírat. O případné změně vás budeme informovat zde.

ik

Rádi přivítáme v naší mateřské škole děti se svými rodiči. Dětem je k dispozici celé vybavení třídy. Mohou si vyzkoušet všechny hračky, trampolínku, skluzavku, výtvarný materiál, didaktické pomůcky a navíc zkušené učitelky rády zodpoví rodičům na veškeré otázky týkající se předškolního vzdělávání. Poradí, jak připravit vaše dítě na vstup do mateřské školy. Děti si navíc pravidelným navštěvováním dětského klubu postupně přivyknou na nové prostředí.

Dětský klub je pro všechny děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu a teprve se na vstup do ní chystají.

Setkávat se pak budeme každé úterý vždy od 15,00 do 16,00 hodin.

MOC SE NA VÁS A VAŠE DĚTI TĚŠÍME.
Kolektiv MŠ Mohelnice

Jídelníček

Jídelníček

Jídelníček

20.9.  –  24.9. 2021

Alergeny

                                                                       Pondělí

Přesnídávka

Chléb lněný, pomazánka z lososa, kedlubna, čaj lesní plody

   7,1M – pšeničná

Oběd

Polévka hovězí krém

   9,1M – pšeničná

Sázené vejce, hrachový šoulet, chléb březovský, obloha, vita drink

7,3,1M –pšeničná

Svačina

Chléb štýrský, pomazánka z vepřového masa, pórek, mléko

   7,1M – pšeničná

                                                                          Úterý

Přesnídávka

Toustový chléb, pomazánka z patifu, mrkvička, bílá káva

7,6,1M – pšeničná

Oběd

Polévka kapustová

1M – pšeničná

Francouzské brambory s hráškem a masem, kyselá okurka, čaj lesní plody

7,3,1M –pšeničná

Svačina

Puding kakaový s piškoty, sirup lesní plody

   7,1M – pšeničná

                                                                          Středa

Přesnídávka

Krupicová kaše s máslem a skořicovým cukrem, meruňka, čaj bylinkový

   7,1M – pšeničná

Oběd

Polévka dýňová se smaženým hráškem

7,3,1M – pšeničná

Hovězí plátek přírodní, celozrnné těstoviny, míchaný kompot, čaj s medem

   7,1M – pšeničná

Svačina

Lněná houska, rama, vejce, rajče, mléko

7,3,1M – pšeničná

                                                                          Čtvrtek 

Přesnídávka

Chléb chia, pomazánka z tvrdého sýra, okurek, čaj dobré ráno

   7,1M – pšeničná

Oběd

Polévka ruský boršč

   9,1M – pšeničná

Vepřová roláda, jasmínová rýže, salát šopský, džus z červené řepy

7,3,1M – pšeničná

Svačina

Makovka, jablko, kakaové mléko

   7,1M – pšeničná

                                                                            Pátek

Přesnídávka

Chléb třebovský, pomazánka rozhuda s bylinkami, paprika, mléko

7,3,1M – pšeničná

Oběd

Polévka vývar s rýžovými vločkami

   9,1M – pšeničná

Kachna pečená na kmínu, kysané zelí, špaldové knedlíky, čaj rybízový

   7,1M-  pšeničná

Svačina

Chléb slunečnicový, pomazánka luštěninová, mrkvička, mléko

   7,1M – pšeničná

Obecně: Nápoje na pitný režim po celý den

Kuchařka : Zabořilová H.

Vedoucí školní jídelny : Linhartová B.

Změna jídelního lístku vyhrazena.