OZNÁMENÍ

Mateřská škola bude i nadála uzavřena, a to do 30.4.2020.
Děkuji za pochopení.
Přejeme všem v této složité situaci příjemně strávené velikonoční svátky, hodně trpělivosti a pevné zdraví.
Pelikánová
 

Žádosti o doklad na ošetřovné zasílejte na email školky. ms.halkova@tiscali.cz
Případné další dotazy na tel: 733 124 091

Pod obrázky jednotlivých tříd Motýlků, Berušek, Žabek  a Koťátek máte pozdravy od učitelek dětí 🙂

Dokumenty

Vyvěšeny nové dokumenty

Očkování, čestné prohlášení Stahuj

Zápis opatření Stahuj

Kritéria přijímání děti  Stahuj

Žádost o přijetí Stahuj

Návrh rozpočtu pro rok 2020

Střednědobý výhled rozpočet 2021-2022

Třídy

Berušky

Berušky

Básnička Hody, hody, zdravíčko,  dejte klukům vajíčko. Na pomlázku mašli,  že k vám cestu našli. V trávě hopsá zajíček,  nese kopu vajíček. Žluté, modré, červené,  všechn...
Detail
Žabky

Žabky

  Veselé Velikonoce.   Omalovánka.   Písnička Pracovní list             Do třídy cho
Detail
Koťátka

Koťátka

Zdravím všechny rodiče a hlavně děti! Protože na vás hodně myslím, zvláště v této podivné době, posílám vám pro radost velikonočního kamaráda -ZAJÍČKA. A aby nebylo málo, vyberte s
Detail
Motýlci

Motýlci

Milí rodiče, z důvodu karantény je školka zavřená a proto vás kontaktujeme alespoň takto. Především vás chci pozdravit      a popřát vám pevné zdraví a nervy. Věřím, že toto ob...
Detail

Pro rodiče

Aktuálně

Ředitelé základních škol v Mohelnici vyhlašují

 

        Z Á P I S

 

dětí do prvních tříd základních škol pro školní rok 2020/2021

Ředitelé základních škol v Mohelnici v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje termín a místo pro zápis dětí do první třídy.

Zápis dětí do 1. třídy základních škol (děti narozené do 31. 8. 2014 a děti, jimž byla v loňském roce odložena školní docházka) se koná ve dnech:

 1. dubna 2020 od 12.00 do 16.00 hodin
 2. dubna 2020 od 12.00 do 16.00 hodin

K zápisu donesou rodiče (pěstouni, zákonní zástupci) svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis bude probíhat na těchto školách:

Základní škola, ul. Vodní 27, Mohelnice

 

Pro ulice: Nádražní, Na Příkopech, Na Zámečku, Nová, Pionýrů, Příčná, Spartakiádní, Stanislavova, Staškova, Vodní 19- 23 , Za Penzionem, 1. Máje, Růžová, Severní, Zámecká, Vrchlického

Základní škola, ul. Mlýnská 1, Mohelnice

 1. Masarykova 4, Mohelnice

Pro obce: Křemačov, Květín, Řepová, Podolí, Újezd, Libivá

 

Pro ulice: Adolfa Kašpara, Boženy Němcové, Horní Krčmy, Dolní Krčmy, Olomoucká, Jižní, nám. Kosmonautů, Vodní 17, Třebovská, U Brány, Nerudova, Okružní, Lazebnická, Zábřežská, Jiráskova, U Dálnice, Lékárnická, Sportovní

Při žádosti o odklad povinné školní docházky rodiče (pěstouni, zákonní zástupci) doloží k písemné žádosti doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a současně doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a to nejpozději do 13. 5. 2020 ředitelství základní školy.

 Vážení rodiče.

Kdo není zcela rozhodnutý o odkladu školní docházky svého dítěte, může se obrátit prostřednictví školního emailu na paní učitelku z dané třídy a nechat si poradit nebo záležitost konzultovat. 

Strava a úplata

Stravné pro děti MŠ platné od 1.9.2019:

Věk  3 – 6 let

S přesnídávka 7,-
P polodenní 30,-
A oběd+pit.rež. 2O,-+3,-
/ celodenní 36,-
B svačinka 6,-

Věk 7 let

F přesnídávka 7,-
O polodenní 32,-
C oběd+pit.rež. 22,-+3,-
V celodenní 38,-
E svačinka 6,-

 

Pro rodiče

 

 

ZPRÁVA z Pedagogicko-psychologické poradny Šumperk

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,

Vzhledem k současné mimořádné situaci jsme museli upravit režim našeho fungování.

 • Posuzování školní zralosti je odloženo do doby, kdy vláda rozhodne o rozvolnění karanténních opatření.
 • Aktuálně přijímáme a evidujeme pouze žádosti zákonných zástupců k vyšetření školní zralosti a to na telefonním čísle 606 028 753, ve všední dny 9,00 – 12,00hod. Nebo prostřednictvím emailu spk@seznam.cz.

Mgr.Radka Roučová – vedoucí PPP Šumperk

 

Vážení rodiče.

Moc Vás za kolektiv mateřské školy prosím. Všímejte si velmi obezřetně svého okolí i v rodinném kruhu, jejich zdravotního stavu. A pokud se vyskytne podezdření na výskyt koronaviru, je jim nařízena karanténa apod., tak nám tuto skutečnost ihned oznamte.

Děkuji!

 

 

 

Zákonní zástupci předškolních dětí, jejichž vzdělávání je povinné, nemusí při absenci po dobu této vyjímečné situace předkládat omluvný list.

Děkuji Pelikánová ředitelka školy

OPATŘENÍ ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

(dle pokynů z Ministerstva zdravotnictví)

S účinností od 12.3.2020 výslovně žádám všechny zákonné zástupce dětí na mateřské či rodičovské dovolené, aby si z důvodu šíření koronaviru nechali děti doma do konce  měsíce března. Strava jim bude odhlášena.

Děkuji za pochopení

ředitelka školy Iveta Pelikánová

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ !

 

Z DŮVODU ŠÍŘENÍ KORONAVIRU NAŘIZUJE ŘEDITELKA ŠKOLY S ÚČINNOSTÍ OD DNE 9.3.2020 TATO OPATŘENÍ:

 

 • prosím zákonné zástupce dětí, aby ze tříd odnesli dětem kartáčky

na zuby a zubní pasty

 • ruším Dětský klub pro děti a rodiče na mateřské, rodičovské dovolené
 • mateřská škola nebude organizovat pro děti a veřejnost společné akce typu dopravní „Jezdím, jezdíš, jezdíme“
 • nebude organizovat pro děti celodenní školní výlet
 • ruší plánovaný Den otevřených dveří

Ostatní opatření budou zveřejňovány včas podle dané situace.

Děkuji za pochopení ředitelka školy Iveta Pelikánová

DESATERO předškoláka

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

Pro rodiče: dokumenty ke stažení

Přihláška stravování

Desatero předškoláka

Omluvenka předškoláka

Dětský klub

Dětský klub

Rádi přivítáme v naší mateřské škole děti se svými rodiči. Dětem je k dispozici celé vybavení třídy. Mohou si vyzkoušet všechny hračky, trampolínku, skluzavku, výtvarný materiál, didaktické pomůcky a navíc zkušené učitelky rády zodpoví rodičům na veškeré otázky týkající se předškolního vzdělávání. Poradí, jak připravit vaše dítě na vstup do mateřské školy. Děti si navíc pravidelným navštěvováním dětského klubu postupně přivyknou na nové prostředí.

Dětský klub je pro všechny děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu a teprve se na vstup do ní chystají.

Setkávat se pak budeme každé úterý vždy od 15,00 do 16,00 hodin.

MOC SE NA VÁS A VAŠE DĚTI TĚŠÍME.
Kolektiv MŠ Mohelnice

Jídelníček

Jídelníček

Jídelníček

16.3. – 20.3.2020

Alergeny

Pondělí

Přesnídávka

Veka, smetanový tvaroh s lesním ovocem, vita drink

7,1M – pšeničná

Oběd

Polévka  z pečených rajčat s písmenky

7,1M –pšeničná

Hrachová kaše se smaženou cibulkou, chléb žitný, čaj šípkový

7,1M – pšeničná

Svačina

Chléb třebovský, pomazánka masová, mrkvička, mléko

7,1M – pšeničná

                                                                                   Úterý

Přesnídávka

Chléb slunečnicový, pomazánka tvarohová s vejci, paprika, mléko

7,3,1M –pšeničná

Oběd

Polévka květáková

7,1M –pšeničná

Krůtí nudličky přírodní, jasmínová rýže, jablečný kompot, sirup malinový

7,1M – pšeničná

Svačina

Kaiserka světlá, pomazánka z nutely, jablko, kapučíno

7,6,1M –pšeničná

                                                                                Středa

Přesnídávka

Domácí ovocný perník, jablko, mléčný koktejl

7,3,1M – pšeničná

Oběd

Polévka masový krém se zeleninou

9,7,1M – pšeničná

Vařené vejce, fazolová omáčka, šťouchané brambory, čaj  zelený

7,3,1M –pšeničná

Svačina

Chléb toustový, pomazánka z tresčích jater, okurek, čaj bylinkový          

7,4,1M – pšeničná

                                                                              Čtvrtek 

Přesnídávka

Chléb lněný, pomazánka drožďová, kedlubna, bílá káva                        

7,3,1M – pšeničná

Oběd

Polévka frankfurtská

7,1M – pšeničná

Sekaná pečeně, bramborová kaše, jablko, džus jahodový                                  

7,3,1M –pšeničná

Svačina

Chléb, pomazánka z červené čočky, paprika, mléko                                          

7,1M – pšeničná

                                                                                Pátek

Přesnídávka

Kaše jáhlová s máslem a malinami, čaj dobré ráno

7,1M – pšeničná

Oběd

Polévka kedlubnová  

7,1M – pšeničná

Boloňské špagety se sójovým masem a strouhaným sýrem, čaj bylinkový

7,1M – pšeničná

Svačina

Chléb pšeničný, pomazánka zeleninová, mrkvička, mléko                                                                                         

7,3,1M – pšeničná

Obecně: Nápoje na pitný režim po celý den

Kuchařka : Zabořilová H.

Vedoucí školní jídelny : Linhartová B.

Změna jídelního lístku vyhrazena.