Aktuálně

Výsledek zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče.

Předem se omlouvám všem uchazečům, že jsem Vám nemohla vyhovět z důvodu omezené kapacity školy. Prosím všechny žadatele, aby se dostavili ve stanovený den a čas. Děkuji.

Předkládám Vám seznam přijatých dětí do Mateřské školy Mohelnice, Hálkova 12.

Z celkového počtu 64 žadatelů je přijato 29 dětí pod registračním číslem. Seznam registračních čísel přijatých dětí zde.

Všem moc děkuji za projevený zájem a prosím zachovejte nám přízeň.

Pelikánová Iveta ředitelka MŠ

Zahájení provozu celé MŠ

ZÁPIS DO MŠ – NAHLÉDNUTÍ DO SPISU

Vážení žadatelé.

Kteří jste podali Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání, máte možnost během správního řízení od 17.5.2021 do 4.6.2021 nahlédnout do spisu v ředitelně školy.

Je potřeba domluvy předem s ředitelkou školy.

 

Děkuji Pelikánová ředitelka MŠ

Prázdniny 2021

Informace k provozu  MŠ o letních prázdninách 2021 najdete zde

NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví se s účinností 25.2.2021 nařizuje vstupovat do budovy
mateřské školy s použitím ochranných prostředků… ODKAZ

Třídy

Berušky

Berušky

Letošní konec února jsme pojali "po indiánsku", děti byly úžasné, spolupráce s rodiči jedinečná Dnes jsme si hráli na opravdové školáky, procvičovali jsme si pozornost, ...
Detail
Žabky

Žabky

V pátek 26. února jsme ve třídě Žabiček pořádali maškarní rej. Děti se předvedly v krásných maskách, navštívil nás vodník, princezny, super hrdinové, voják, policista, hasič, tygří...
Detail
Koťátka

Koťátka

  Zasílám pár fotek z nového roku v koťátkách. Nezahálíme, zdokonalujeme se v přípravě na školu, užíváme si sněhové nadílky a samozřejmě nezapomínáme na hru . ...
Detail
Motýlci

Motýlci

Adaptační období je za námi a je radost vidět přicházet děti s úsměvem. Sem tam ještě ukápne slzička, ale věříme, že už se tu cítíte jako doma. I přes všechna omezení my si ve škol...
Detail

Pro rodiče

CO SE DĚJE VE ŠKOLCE

Strava a úplata

Stravné pro děti MŠ platné od 1.9.2019:

Věk  3 – 6 let

S přesnídávka 7,-
P polodenní 30,-
A oběd+pit.rež. 2O,-+3,-
/ celodenní 36,-
B svačinka 6,-

Věk 7 let

F přesnídávka 7,-
O polodenní 32,-
C oběd+pit.rež. 22,-+3,-
V celodenní 38,-
E svačinka 6,-

 

Pro rodiče

Ředitelé základních škol v Mohelnici vyhlašují

 

Z Á P I S

 

dětí do prvních tříd základních škol pro školní rok 2021/2022

Ředitelé základních škol v Mohelnici v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje termín a místo pro zápis dětí do první třídy.

Zápis dětí do 1. třídy základních škol (děti narozené do 31. 8. 2015 a děti, jimž byla v loňském roce odložena školní docházka) se koná ve dnech:

Od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021

K zápisu dodají rodiče (pěstouni, zákonní zástupci) vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  a kopii rodného listu dítěte.

Zápis bude probíhat na těchto školách:

Základní škola, ul. Vodní 27, Mohelnice

 

Pro ulice: Nádražní, Na Příkopech, Na Zámečku, Nová, Pionýrů, Příčná, Spartakiádní, Stanislavova, Staškova, Vodní , Za Penzionem, 1. Máje, Lidická, Za Stadionem

 

Základní škola, ul. Mlýnská 1, Mohelnice

 1. Masarykova 4, Mohelnice

Pro obce: Křemačov, Řepová, Podolí, Újezd, Libivá

 

Pro ulice: Boženy Němcové, Masarykova, Horní Krčmy, Dolní Krčmy, Olomoucká, Jižní, nám. Kosmonautů, U Brány, Nerudova, Okružní, Zábřežská, Sportovní, Hradební, Mlýnská, Mírovka, Západní, Havlíčkovo nám.

Při žádosti o odklad povinné školní docházky rodiče (pěstouni, zákonní zástupci) doloží k písemné žádosti doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a současně doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a to nejpozději do 15. 6. 2021 ředitelství základní školy.

DESATERO předškoláka

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla


Pro rodiče: dokumenty ke stažení

Přihláška stravování

Desatero předškoláka

Omluvenka předškoláka

Dětský klub

Dětský klub

Milí rodiče, díky pokračujícím hygienickým opatřením jsme byli nuceni zatím Dětský klub neotvírat. O případné změně vás budeme informovat zde.

ik

Rádi přivítáme v naší mateřské škole děti se svými rodiči. Dětem je k dispozici celé vybavení třídy. Mohou si vyzkoušet všechny hračky, trampolínku, skluzavku, výtvarný materiál, didaktické pomůcky a navíc zkušené učitelky rády zodpoví rodičům na veškeré otázky týkající se předškolního vzdělávání. Poradí, jak připravit vaše dítě na vstup do mateřské školy. Děti si navíc pravidelným navštěvováním dětského klubu postupně přivyknou na nové prostředí.

Dětský klub je pro všechny děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu a teprve se na vstup do ní chystají.

Setkávat se pak budeme každé úterý vždy od 15,00 do 16,00 hodin.

MOC SE NA VÁS A VAŠE DĚTI TĚŠÍME.
Kolektiv MŠ Mohelnice

Jídelníček

Jídelníček

Jídelníček

7.6. – 11.6.2021

 

Alergeny

                                                                       Pondělí

Přesnídávka

Bageta celozrnná, pomazánka z lososa, okurek, bílá káva                

7,4,1M – pšeničná

Oběd

Polévka luštěninová

7,1M – pšeničná

Palačinky s višňovým džemem a šlehačkou, jablko, koktejl           

7,3,1M – pšen.

Svačina

Veka, pomazánka zeleninová s vejci, kedlubna, čaj s medem                          

9,7,3,1M – pšen.

                                                                          Úterý

Přesnídávka

Kaše kukuřično – jáhlová se skořicí a máslem, jahody, čaj lesní plody

7

Oběd

Polévka pórková

9,1M – pšeničná

Vepřová pečeně, smetanová mrkev, šťouchané brambory, sirup citronový                                

7,1M – pšeničná

Svačina

Rustikální pečivo, pomazánka bylinková, mrkev, mléko                                  

7,1M – pšeničná

                                                                          Středa

Přesnídávka

Chléb březovský, pomazánka drožďová s bylinkami, paprika, mléko                                         

7,3,1M – pšeničná

Oběd

Polévka ruský boršč                                                                                                  

9,7,1M – pšeničná

Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, obloha, džus 100%                                    

7,1M – pšeničná

Svačina

Tmavá kaiserka, pomazánka medová, jablko, mléko                                                                     

7,1M – pšeničná

                                                                          Čtvrtek 

Přesnídávka

Rohlík finský, čokoládový smetanový dezert, pomeranč, čaj švestkový          

7,1M – pšeničná

Oběd

Polévka vývar s bulgurem                                                                          

9,3,1M – pšeničná

Halušky s kysaným zelím a uzeným masem, čaj lesní plody                                        

7,1M –pšeničná

Svačina

Chléb žitné zrno s máslem, okurek, mléko

7,4,1M – pšeničná

                                                                            Pátek

Přesnídávka

Chléb březovský, máslo, tvrdý sýr, mrkvička, mléko                                        

7,4,1M – pšeničná

Oběd

Polévka z fazolových lusků                                                                                                      

9,1M – pšeničná

Míchaný kuskus se zeleninkou a krůtím masem, džus malinový                     

7,1M – pšeničná

Svačina

Makovka, jablko, mléko                                             

7,1M – pšeničná

Obecně: Nápoje na pitný režim po celý den

Kuchařka : Zabořilová H.

Vedoucí školní jídelny : Linhartová B.

Změna jídelního lístku vyhrazena.